Het geheugen van de vakbeweging

Wim Spit (1924-2013)
Wim Spit (1924-2013)

Wim Spit (1924-2013)

Vakbondsbestuurder. Begon bij de Katholieke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel ‘Sint Raphaël’ en werkte zich uiteindelijk op tot voorzitter van het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV).

Werd beschouwd als het sociale gezicht van de vakbeweging. Speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Arbowet.

Met Wim Kok grondlegger van de fusie van NKV en NVV tot FNV (1975). Koersvast en duidelijk.
Koos op beslissende momenten voor vernieuwing van de vakbeweging en wist ideologische tegenstellingen te overbruggen.

Lees verder…
Muus Groot, In Memoriam Wim Spit