Het geheugen van de vakbeweging

Jan Oudegeest (1870-1950)
Jan Oudegeest (1870-1950)

Jan Oudegeest (1870-1950)

Klerk bij de spoorwegen. Vormde de behoudende Vereeniging voor Hoger Spoorwegpersoneel om tot een strijdbare bond voor hoog én laag personeel.

Tien jaar lang voorzitter van het ‘moderne’ NVV, als opvolger van Henri Polak. Organiseerde tijdens de eerste wereldoorlog hulpacties voor de Belgische vakcentrale en zocht aansluiting bij het internationale vakverbond.

In 1919 medeoprichter van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van de Volkenbond in Genève. Was er jarenlang voorzitter van de werknemersdelegatie.

Geschiedschrijver van het NVV en theoreticus van de vakbeweging.

Lees verder…
Arbeidsomstandigheden bij het spoor, achtergronden van de spoorwegstaking van 1903