Het geheugen van de vakbeweging

Ieke van den Burg (1951-2014)
Ieke van den Burg (1951-2014)

Ieke van den Burg (1952-2014)

Emancipatiewerker bij Druk en Papier.

Kwam in 1986 naar het Vrouwensecretariaat FNV, waar zij kinderopvang op de vakbondsagenda zette.

FNV bestuurder (1990-1997) met een ijzersterke dossierkennis inzake vrouwenarbeid, arbeidsrecht en zeggenschap. Principieel gekoppeld aan grondrechten van werknemers.

Op voordracht FNV commissaris bij enkele grote bedrijven, waar zij ijverde voor eerlijke zeggenschapsverhoudingen.

Lees meer…
Ieke van den Burg (1952-2014), Feminist en vakbondsactivist voor het leven