Het geheugen van de vakbeweging

Alfons Ariëns (1860-1928)
Alfons Ariëns (1860-1928)

Alfons Ariëns (1860-1928)

Priester en grondlegger van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland.

Bij de opkomst van de textielindustrie was hij de eerste priester die inzag dat nieuwe arbeidsomstandigheden een andere aanpak vergden dan de gebruikelijke zielzorg van de rooms-katholieke kerk. Zijn credo: “Alles voor de arbeiders, alles door de arbeiders”.

Zelf was hij vooral actief als (geestelijk) adviseur. In 1891 zette hij de katholieke textielarbeiders aan zich te verenigen in de R.K. Twentsche Fabrieksarbeidersbond.

Zijn onorthodoxe aanpak bracht hem regelmatig in conflict met zijn bisschop.

 

Lees ook…

Kees van Kortrenhof, Dilemma’s in de sociale strijd van Alfons Ariëns