Het geheugen van de vakbeweging

Frans Drabbe (1926-2011)
Frans Drabbe (1926-2011)

Frans Drabbe (1926-2011)

Metaalarbeider. Als Industriebondbestuurder betrokken bij de bedrijfsbezetting van de ENKA (1972).

FNV-loondeskundige en coördinator arbeidsvoorwaarden.

Vond dat er met compromissen meer te bereiken viel dan met polarisatie. Mede-grondlegger van het ‘Akkoord van Wassenaar’ (1982), een werkgelegenheidsakkoord waarbij ‘het verworven recht van de prijscompensatie’ werd ingezet voor betere arbeidsvoorwaarden.

Loonmatiging in ruil voor meer werk en arbeidstijdverkorting (van 40 naar 36 uur) was een koerswijziging maar versterkte het ‘poldermodel’.

Lees verder…
Frans Drabbe (1926-2011)