Het geheugen van de vakbeweging

Adri de Boon )1912-1986)
Adri de Boon )1912-1986)

Adri de Boon  (1912-1986)

Baggeraar bij de Zuiderzeewerken. Kwam na ontslag (hij vroeg om het CAO-loon dat hem niet werd uitbetaald) in dienst bij de transportarbeidersbond en werd In 1964 lid van het NVV-bestuur.

Bepleitte een wet op het minimumloon (waar het NVV niet voor was), omdat de jaarlijkse onderhandelingen met de werkgevers onvoldoende bleken en steunde binnen de SER het wetsvoorstel hierover.

Stond vakbondsvrouwen bij, die voor gelijke beloning en meer participatie ijverden.
Leidde het NVV in 1972 met succes door een bestuurlijke crisis en was zo wegbereider voor Wim Kok.

 

Lees verder…

Adri de Boon