Het geheugen van de vakbeweging

Bram Buijs (1923-1987)
Bram Buijs (1923-1987)

Bram Buijs (1923-1987)

Timmerman, afkomstig uit Vlissingen. Tussen 1964 en 1985 voorzitter van de Bouw- en Houtbond NVV en FNV.

Begin jaren zeventig met Leo Brouwer van de Katholieke bouwbond voortrekker voor groeiende samenwerking tussen NVV en NKV bonden.

‘Betere arbeidsvoorwaarden komen niet uit de lucht vallen. Die worden bevochten. Bouwen aan de bond betekent betrokkenheid van leden bij het centraal stellen van het vakbondswerk. Dus ook voldoende scholing voor kaderleden. Voor een succesvolle vakbeweging als organisatie van strijd én overleg is vakbondsdemocratie noodzakelijk.’

Lees verder…

En ook…