Het geheugen van de vakbeweging

Publicaties, downloads en video’s van de VHV

Een vakbondshistorische schatkamer

De VHV heeft in zijn meer dan 35-jarig bestaan heel wat publicaties het licht doen zien. Boeken, boekjes, de gedrukte en de digitale VHV-Nieuwsbrief, maar ook video’s.
Een overzicht daarvan past niet op één webpagina. Deze pagina is dan ook een ‘doorverwijspagina’.

VHV-uitgaven in druk

De VHV heeft in het verleden diverse boekwerkjes ‘in eigen beheer’ uitgegeven. Die zijn – voor zolang de voorraad strekt – te bestellen via het contactformulier.

Voor een overzicht : https://vakbondshistorie.nl/wp/over-de-vhv/vhv-publicaties/vhv-publicaties/

‘VHV Digibooks’ in de Digitale Bibliotheek

‘VHV Digibooks’: brochures, boeken, boekjes en gebundelde webartikelen, die vaak al jaren op vakbondshistorie.nl staan, beschikbaar als downloads in pdf-formaat. Het zijn dus geen ‘echte’ ebooks, maar – met hulp van Acrobat reader – vaak wel zo makkelijk in het gebruik.

Uitgelichte Digiboeken:

  • ‘Met hart en ziel’ beschrijft de geschiedenis van de CNV-overheidsbond CFO en zijn opvolger ‘CNV Publieke Zaak’ in de periode 1975-2015. Door een gelukkige samenloop van omstandigheden is dit belangwekkende boek terecht gekomen in de rekken van de digitale bibliotheek van de VHV.
  • ‘Werken tussen leden en bondsbestuur’ is een digitale reprint van de in 1994 als boek verschenen ‘memoires’ van Piet Scheele. In geuren en kleuren beschrijft hij zijn bepaald niet saaie leven. Als machinist in dienst bij de energiecentrale van  de cokesfabriek in Sluiskil. Maar er is vooral veel aandacht voor zijn tijd als  vakbondsbestuurder in de chemie in de roerige jaren ’70 van de vorige eeuw. Hij gunt ons daarbij een behoorlijk ‘van binnenuit’ kijkje in het reilen en zeilen van de Industriebond NVV, later FNV, én in het bedrijvenwerk zoals dat in die tijd tot bloei kwam.
  • ‘Vakbonden in de bouw’: een bundel met vijf artikelen van Harry Peer, waarin de historische verwevenheid tussen vak, vaktrots en vakbond in de bouw levendig en deels autobiografisch wordt beschreven
  • ‘Twee miljoen leden’: een lijvig, maar leesbaar boek over heden, verleden en toekomst van de vakbeweging. Geschreven door Bert Breij, en uitgegeven in 2008, toen de VHV 25 jaar bestond. Met ook nog eens 25 interviews met evenzoveel vakbondsvoorzitters.
  • ‘Allemansvriend’ over het leven van Johan Stekelenburg. In 2005 uitgebracht en geschreven door Jeroen Terlingen. In zijn geheel te lezen en te downloaden, maar ook per afzonderlijk hoofdstuk

>>>> Naar het complete overzicht van de beschikbare ‘VHV Digibooks’ 

Vraag en aanbod: de ‘Boekenbeurs’ van de VHV

Regelmatig krijgt de VHV vakbondshistorische boeken gratis aangeboden. Andere mensen vragen juist of wij ze aan een bepaalde titel kunnen helpen.
Daarom is er nu de VHV Boekenbeurs: om vraag naar en (gratis) aanbod van vakbondshistorische publicaties bij elkaar te brengen.

Een lijst van beschikbare titels staat op : https://vakbondshistorie.nl/wp/dossiers/vakbondshistorische-bibliotheek/
Daar kunt u ook lezen hoe het allemaal in zijn werk gaat.

Het VHV-videokanaal

Van historische opnames tot video-interviews. Inclusief een aantal video’s, die de FNV na de fusie van 2015 aan de VHV heeft overgedragen.

Een compleet overzicht staat op het videokanaal van de VHV: https://www.youtube.com/user/VHVakbeweging/videos

Uitgelichte video’s:

‘Vakbondsgasten’1.       Arend van Wijngaarden: drie decennia bevlogen vakbondswerk

2.       Hans Hubregtse: activerend vakbondswerk bij Howson Algraphy

3.       Annie van Wezel: Arbeidstijden, vroeger en nu

100 jaar ILO1.       Kees Marges, De impact van de ILO op havenwerk

2.       Wim van Veelen, “Meer en betere arbeidsinspecties nodig”

3.       Annie van Wezel – Stakingsrecht zet sociale dialoog in ILO op scherp

4.       Sascha Meijer, Het Maritiem Arbeidsverdrag

5.       Dick de Graaf, Over cacao en chocola

6.       Astrid Kaag en Willy Wagenmans, De strijd tegen kinderarbeid

7.       Tom Etty, ILO verdragen en Nederland

Macht en tegenmachtDe actuele betekenis van de Tweehonderd van Mertens
100 jaar Industriële VakbondMensen in de Industriebond (1985)

 

VHV-Leergang 2015College 1 – Korte geschiedenis van de vakbeweging – Piet Hazenbosch

College 2 – Vrouwelijke invloed in de vakbeweging – Leontine Bijleveld

College 3 – Ontstaan van de medezeggenschap – Harry Peer

College 4 – Sociale zekerheid – Lex Heerma van Voss

College 5 – Polderen of strijden – Sjaak van der Velden

College 6 – De toekomst van de vakbeweging – Paul de Beer

Overig