Het geheugen van de vakbeweging

Saskia van Hoek (1953-2002)
Saskia van Hoek (1953-2002)

Saskia van Hoek (1953-2002)

Onderzoeker. Van 1978-1985 werkzaam bij de Vrouwenbond FNV.

Stond als directeur van de Alida de Jongschool aan de basis van het landelijke netwerk van Vrouwenvakscholen.

In 1988 de eerste vrouw in het hoofdbestuur van de Industriebond.

Zette zich in voor het doorbreken van beroepssegregatie, de scheiding tussen mannen- en vrouwenberoepen.

Onderscheidde zich als cao-onderhandelaar in de metaalnijverheid door de wijze waarop zij samenwerkte met de mensen op de werkvloer.
Voorloper van activerend vakbondswerk.

Lees verder…

Saskia van Hoek (1953-2002)