Het geheugen van de vakbeweging

Algemene informatie over website

Colofon

Vakbondshistorie.nl is de website van de Stichting Vrienden van de Historie van de Vakbeweging (VHV).

De site wordt verzorgd door het VHV Redactie Team en is gebouwd met WordPress Content Management Systeem.

VHV Redactie Team: Jacques van Gerwen, Piet Hazenbosch, Kees van Kortenhof, Harry Peer, Jeroen Sprenger en Jan Verhagen
De redactie is bereikbaar via het e-mail adres jjcspr@xs4all.nl

WordPress implementatie: RedKiwi Amsterdam

Ontwerp: RedKiwi Amsterdam

Het beeldmateriaal op de website is afkomstig uit de beeldarchieven van de VHV en van de vakbeweging. Indien men meent over het copyright van een foto te beschikken, kan men per e-mail contact opnemen met de redactie, jjcspr@xs4all.nl.

Copyright

De VHV  wil, in overeenstemming met zijn missie, het gebruik van vakbondshistorisch materiaal en informatie stimuleren. Daarom is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat iedere vorm van hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij of in een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Bij hergebruik van de inhoud van deze website wordt naamsvermelding op prijs gesteld, maar is niet verplicht. Bij het citeren van de inhoud mag echter niet de indruk worden gewekt dat de Stichting VHV zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

De volgende rechten worden door Creative Commons zero verklaring niet gewijzigd en blijven dus van kracht:

  • Octrooirechten en merkrechten.
  • De rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website ofwel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacyrecht.

Privacy

Deze website wordt beheerd door de Stichting VHV. De Stichting respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden alleen gegevens bij voor zover we die nodig hebben om de dienstverlening via de website goed te laten lopen. De Stichting VHV zal de verkregen informatie niet aan derden verstrekken.

Cookies

Deze website plaatst 2 soorten cookies:

  1. voor javascript (has_js) en load balance van de server (balanceid). Deze zijn bedoeld om het navigeren over de website te vergemakkelijken en verlopen weer aan het einde van een sessie. Er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen.
  2. voor Google Analytics (_utma, _utmb, _utmc, _utmz). Deze zijn bedoeld om website statistieken te creeren zodat we ons beleid beter kunnen afstemmen op onze bezoekers. Deze cookies worden voor langere tijd geplaatst. De Stichting VHV gebruikt deze alleen geanonimiseerd in algemene overzichten, niet herleidbaar tot individuele personen of computers.

U kunt de cookies in uw browser uit zetten of een plugin downloaden voor uw browser zodat er geen Google analytics gegevens opgeslagen worden:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Toegankelijkheid

Bij de bouw van www.vakbondshistorie.nl  is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

De website is gebouwd volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites. Het bouwen van websites volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen heeft verschillende voordelen voor bezoekers.

Het streven is dat www.vakbondshistorie.nl volledig aan de webrichtlijnen voldoet. Maar aangezien het in veel gevallen om historisch materiaal gaat zijn situaties waarin dit niet het geval is. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Videofragmenten
  • PDF’s