Het geheugen van de vakbeweging

Helaas, maar het zal u niet verbazen: zolang het Coronavirus niet bedwongen is
vinden er geen VHV-vriendenbijeenkomsten plaats.

We hopen dat deze moeilijke periode snel voorbij zal zijn.

Intussen geldt: blijf gezond, en let een beetje op elkaar!

Vriendenbijeenkomsten en andere VHV-activiteiten

De VHV ontplooit verschillende activiteiten over het jaar verspreid. In het voorjaar en het najaar worden er landelijke Vriendenbijeenkomsten gehouden. Eén van die bijeenkomsten wordt op een vrijdag gehouden, de andere op een zaterdag. Afwisselend wordt er bijeengekomen in De Burcht in Amsterdam, het voormalige bondskantoor van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkers Bond (ANDB) en een plaats elders in het land.

Met enige regelmaat vinden er ook bijeenkomsten plaats, waarvoor één van de regionale VHV-werkgroepen het initiatief neemt.