Het geheugen van de vakbeweging

Karin Adelmund

Karin Adelmund (1949-2005)

Voorzitter Vrouwenbond FNV en in 1988 de eerste vrouwelijke vice-voorzitter van de FNV.

Zette het vrouwenvraagstuk op de agenda van het mannenbolwerk dat de vakbeweging toen was. Maakte zich sterk voor herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid. Pleitte ervoor deeltijdwerk als volwaardig werk te zien met recht op pensioen.

In 1994 Tweede Kamer-lid en van 1998-2002 Staatssecretaris van Onderwijs.
Rode draad in haar leven was sociale rechtvaardigheid: gelijke kansen creëren met aandacht voor bestaande verschillen en diversiteit.

Zie ook:

Agnes Jongerius, Herinneringen aan Karin Adelmund (1949-2005)