Het geheugen van de vakbeweging

Co van den Born (1919-2014)
Co van den Born (1919-2014)

Co van den Born (1919-2014)

Secretaresse. Baanbreekster voor gelijke beloning van vrouwen in de dienstensector.

In 1956 de eerste vrouwelijke bestuurder van dienstenbond Mercurius. De weinige vrouwelijke bestuurders bij de NVV bonden zochten elkaar op, staken hun licht op bij buitenlandse vakbonden, organiseerden aparte scholing voor vrouwelijke leden en begonnen een Commissie Vrouwenarbeid.

Met dit vrouwenwerk binnen de vakbeweging werd een hele generatie kadervrouwen gevormd. Gewapend met Conventie Nummer 100 van de Internationale Arbeidsorganisatie propageerden zij gelijke beloning voor werk van gelijke waarde.

Lees verder…

Bob Reinalda, Co van den Born (1919-2014)