Het geheugen van de vakbeweging

  • 19/08/2022

Wouter van der Schaaf (1950-2022)

Tijdens zijn fietsvakantie in Duitsland is op 9 augustus 2022 veelzijdig en gedreven vakbondsmedewerker – onderwijs en ontwikkelingssamenwerking – Wouter van der Schaaf (Abcoude, 16 juni 1950) overleden. Jarenlang is Piet Jeuken zijn collega. Hij haalt enkele kenmerkende herinneringen aan hem op.

Lees meer
  • 22/07/2022

De wereld aan het werk

Het is een ambitieus project: een wereldgeschiedenis van de menselijke arbeid te schrijven. Wat beoogt Jan Lucassen? “Ik wil recht doen aan de ervaringen van zoveel mogelijk werkenden, vroeger en nu, ongeacht hun culturele, etnische of sociale achtergrond omdat alleen een dergelijke benadering ons kan verenigen in een gevoel van lotsverbondenheid.” Harry Peer recenseert dit alomvattende handboek over sociaaleconomische geschiedenis.

  • 08/08/2022

VHV- SBI-Bijeenkomst – Europese arbeidsverhoudingen

Op vrijdag 23 september 2022 organiseren de VHV en de stichting SBI een bijeenkomst over Europa en Europese arbeidsverhoudingen, met als invalshoek: Waar gaan we heen met Europa en de arbeidsverhoudingen richting 2030? Inleiders zijn Leo Lucassen, Mariëtte Patijn en Jurriën Koops.

  • 29/06/2022

Groen staal uit de IJmond

De vakbond bij Tata Steel schrijft geschiedenis met een eigen plan voor vergroening van de staalproductie. In gesprek met aanjager Roel Berghuis.

  • 06/06/2022

Informeel werkende vrouwen in India hebben een stem!

In de jaren zeventig werkte 90 procent van de werkende vrouwen in India in de informele economie. SEWA stelde zich ten doel het werk van hen zichtbaar te maken en hun stem te laten horen. SEWA begon in 1972 met 1070 leden. Nu zijn het er 2,1 miljoen…

  • 13/06/2022

Rood noch Oranje

De Matrozenbond behoort tot de meest strijdbare en tot de verbeelding sprekende Nederlandse vakorganisaties. De bond sloeg met zijn inzet en activiteiten openingen in de gesloten organisatie van de Koninklijke Marine. Het wervingsbeleid en de duur van de dienstverbanden roepen associaties op met de ronselpraktijken in het Russische Rijk. Harry Peer recenseert het proefschrif van Johan van der Worp, Rood noch Oranje…

  • 14/01/2022

Het vakbondsjaar 2022

Het vakbondsjaar 2022, vakbondshistorische gebeurtenissen van 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150 en 175 jaar geleden, waaraan de redactie op de website aandacht gaat besteden

Dossiers

Vrouwen aan het werk

Vrouwen aan het werk

De geschiedenis van vrouwenarbeid laat zich lastig samenvatten. De beroepsarbeid is gevarieerd, het ritme evenwel sterk gedicteerd door leeftijd en levensfase De weinige vrouwen die rond 1950 werken zijn vaak jong en hebben geen gezin. Ariadne Schmidt (IISG) beschrijft de ontwikkeling sinds het begin van de 19de eeuw.