Het geheugen van de vakbeweging

  • 12/09/2022

Prinsjesdag 1922

De burgers die met de extra aanleiding van het vrouwenkiesrecht Prinsjesdag 1922 uitbundiger willen vieren treffen het niet. Geen Gouden Koets, geen ceremonieel geschitter, geen royaal gezwaai vanaf het bordes van paleis Noordeinde, geen opgewonden perscommentaren. Het staatshoofd zit op die belangrijke parlementaire dag ergens in Scandinavië. Harry Peer legt uit…

Lees meer
  • 09/09/2022

Van der Louw-akkoord

Gedurende een aantal jaren moeten de havenbestuurders telkens reageren op door werkgevers aangekondigde ontslagen. De aanleiding daarvoor ligt bijna altijd in de containerisatie van lading en het daaraan gekoppelde (a)sociale beleid van de overslagbedrijven. Het Van der Louw-akkoord beoogt een meer structurele aanpak van de werkgelegenheid in de haven, beschrijft Kees Marges in aflevering 24 van zijn memoires.

  • 19/08/2022

Wouter van der Schaaf (1950-2022)

Tijdens zijn fietsvakantie in Duitsland is op 9 augustus 2022 veelzijdig en gedreven vakbondsmedewerker – onderwijs en ontwikkelingssamenwerking – Wouter van der Schaaf (Abcoude, 16 juni 1950) overleden. Jarenlang is Piet Jeuken zijn collega. Hij haalt enkele kenmerkende herinneringen aan hem op.

  • 22/07/2022

De wereld aan het werk

Het is een ambitieus project: een wereldgeschiedenis van de menselijke arbeid te schrijven. Wat beoogt Jan Lucassen? “Ik wil recht doen aan de ervaringen van zoveel mogelijk werkenden, vroeger en nu, ongeacht hun culturele, etnische of sociale achtergrond omdat alleen een dergelijke benadering ons kan verenigen in een gevoel van lotsverbondenheid.” Harry Peer recenseert dit alomvattende handboek over sociaaleconomische geschiedenis.

  • 08/08/2022

VHV- SBI-Bijeenkomst – Europese arbeidsverhoudingen

Op vrijdag 23 september 2022 organiseren de VHV en de stichting SBI een bijeenkomst over Europa en Europese arbeidsverhoudingen, met als invalshoek: Waar gaan we heen met Europa en de arbeidsverhoudingen richting 2030? Inleiders zijn Leo Lucassen, Marjolijn Bulk en Jurriën Koops.

  • 29/06/2022

Groen staal uit de IJmond

De vakbond bij Tata Steel schrijft geschiedenis met een eigen plan voor vergroening van de staalproductie. In gesprek met aanjager Roel Berghuis.

  • 14/01/2022

Het vakbondsjaar 2022

Het vakbondsjaar 2022, vakbondshistorische gebeurtenissen van 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150 en 175 jaar geleden, waaraan de redactie op de website aandacht gaat besteden

Dossiers

Vrouwen aan het werk

Vrouwen aan het werk

De geschiedenis van vrouwenarbeid laat zich lastig samenvatten. De beroepsarbeid is gevarieerd, het ritme evenwel sterk gedicteerd door leeftijd en levensfase De weinige vrouwen die rond 1950 werken zijn vaak jong en hebben geen gezin. Ariadne Schmidt (IISG) beschrijft de ontwikkeling sinds het begin van de 19de eeuw.