Het geheugen van de vakbeweging

  • 10/05/2022

De Spoorwegen, de Jodenvervolging en …

‘Wir haben es nicht gewusst’ geldt ook voor de Spoorwegen, zegt David Barnouw in zijn lezing op Bevrijdingsdag 2022 in het Amsterdamse Centraal Station. En voor de betrokken Nederlandse ambtenaren en politieagenten…

Lees meer
  • 18/05/2022

Vakbond en bedrijf

De Nederlandse vakbeweging is zeker niet de enige die een sterke terugval van het ledental in de afgelopen decennia heeft laten zien. Dat neemt niet weg dat een sterkere aanwezigheid van de vakbeweging op het bedrijfsniveau zeker tot een grotere betrokkenheid tussen vakbondsorganisatie en (potentiële) leden heeft geleid. Meer gerichte aandacht voor werkomstandigheden levert ook meer binding op met de vakbond, meent Jan Kees Looise

  • 30/04/2022

Meer dan 35 jaar als spin in het web van economisch-historisch onderzoek

Jacques van Gerwen (1956) heeft sociaaleconomische geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. In 1993 promoveert hij op De Centrale centraal. Geschiedenis van de Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank, opgericht in 1904 tot aan de fusie in de Reaal Groep in 1990 (IISG/NEHA, 1993), een geschiedenis van de verzekeringsmaatschappij die de oprichting van het IISG heeft mogelijk gemaakt. In 1985 is hij in dienst getreden als conservator bij het Nederlandsch Economisch Historisch Archief (NEHA). In mei 2022 neemt hij na 37 jaar afscheid.

  • 27/04/2022

Vakbondsgeschiedenis in de kaderopleiding

In mei 2022 is het honderd jaar geleden dat vakbondshistoricus Ger Harmsen werd geboren. Vanaf 1976 was hij betrokken bij de kaderscholing van de Industriebond NVV, die geleid werd door Arie Groenevelt. In dit artikel wil Bob Reinalda de vraag beantwoorden hoe en waarom vakbondsgeschiedenis destijds een belangrijk onderdeel van de kaderopleiding werd en moet blijven.

  • 27/04/2022

Terug van weggeweest

De plotseling hevige stijging van de inflatie vraagt om een antwoord van vakbonden en werkgevers. In dat verband wordt door de FNV opnieuw gepleit voor de zogenaamde automatische prijscompensatie (kort APC). Een goede reden voor oud-FNV-voorzitter Lodewijk de Waal eens in de roerige vakbondsgeschiedenis van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw te duiken.

  • 30/04/2022

Rotterdam Terminal – ontslagen en atv

Tot nu toe gingen de herinneringen van Kees Marges over de toekomst of eigenlijk afbraak van stukgoedterminals, die behoorden tot een groter concern. Deze aflevering gaat vooral over twee kleinere stukgoedstuwadoors die slachtoffer werden van de containerisatie.

  • 22/04/2022

Gert Termorshuizen (1931-2022)

Op 1 januari 1966 kwam Gert Termorshuizen (1931-2022) in dienst bij de Hout-en Bouwbond CNV. Economisch medewerker heette het toen. Gert ging zich vooral bezig houden met de arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid. In 1986 werd hij unaniem als bondsbestuurder gekozen. Het gekke was wel dat hij eigenlijk met precies hetzelfde werk doorging.

  • 14/01/2022

Het vakbondsjaar 2022

Het vakbondsjaar 2022, vakbondshistorische gebeurtenissen van 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150 en 175 jaar geleden, waaraan de redactie op de website aandacht gaat besteden

Dossiers

Vrouwen aan het werk

Vrouwen aan het werk

De geschiedenis van vrouwenarbeid laat zich lastig samenvatten. De beroepsarbeid is gevarieerd, het ritme evenwel sterk gedicteerd door leeftijd en levensfase De weinige vrouwen die rond 1950 werken zijn vaak jong en hebben geen gezin. Ariadne Schmidt (IISG) beschrijft de ontwikkeling sinds het begin van de 19de eeuw.