Het geheugen van de vakbeweging

  • 27/07/2021

Voorbij Wassenaar

Werkgeversvoorzitter Chris van Veen en werknemersvoorzitter Wim Kok bij de bekendmaking van het Akkoord van Wassenaar in de Stichting van...

Lees meer
  • 26/07/2021

Kees Marges – Diep snijden in eigen vlees – 01

Niemand kon toen vermoeden dat die staking, van 1979 na evaluatie uiteindelijk tot een interne strijd over beleid en bemensing van de bond zou leiden. Die strijd leverde een aantal forse personele veranderingen op binnen de Vervoersfederatie FNV. Kees Marges beschrijft in twee delen zijn herinneringen eraan.

  • 27/07/2021

Gevolgen van het Blauwzwarte boekje

Op 15 april 2022 bestaat de Unie BLHP / De Unie een halve eeuw. Aan bovengenoemde splitsing van de van de HKW was een jarenlange discussie over de ingrijpende gevolgen voor de KAB-beambtenbonden van de Bedrijfstakgewijze Organisatie – het Blauwzwarte boekje – van vakbonden en de structuurwijziging van de Nederlandse Katholieke vakbeweging vooraf gegaan. Het verzet van de beambtenbonden tegen opheffing was zeer fel. Geert Wagenaer was ooggetuige…

  • 27/07/2021

Terugblik op Salomons Mok De Vakbeweging

Het was een klein boekje, ‘DE VAKBEWEGING Ontwikkelingsschets en problemen’, geschreven door Mr. S. (Salomon) Mok. De eerste druk hiervan verscheen in mei 1947. Geert Wagenaer blikt erop terug…

  • 22/06/2021

Vijftig jaar na Dronten

Oproep voor Diskriminatiebeurs in Dronten, 17 oktober 1970   Aankondiging VHV Vriendenbijeenkomst op vrijdag 15 oktober in 2021 Vijftig jaar...

  • 22/06/2021

Nel Bouwhuizen (1937-2021)

Up 27 mei 2021overleed Nel Bouwhuijzen. In november 1962 kwam ze op 25-jarige leeftijd als stenotypiste in dienst bij het NVV. In 1969 werd ze adviseur personeelszaken. Veel (oud-) FNV-ers kennen haar echter vooral als hoofd personeelszaken van de vakcentrale NVV en FNV in de 70- en 80-er jaren.

  • 31/12/2020

Het vakbondsjaar 2021

* Ferdinand Domela Nieuwenhuis, 175 jaar geleden geboren * Piet Aalberse, 150 jaar geleden geboren * Frans Peter Fuykschot, 125...

Dossiers

Vrouwen aan het werk

Vrouwen aan het werk

De geschiedenis van vrouwenarbeid laat zich lastig samenvatten. De beroepsarbeid is gevarieerd, het ritme evenwel sterk gedicteerd door leeftijd en levensfase De weinige vrouwen die rond 1950 werken zijn vaak jong en hebben geen gezin. Ariadne Schmidt (IISG) beschrijft de ontwikkeling sinds het begin van de 19de eeuw.