Het geheugen van de vakbeweging

  • 06/06/2022

Informeel werkende vrouwen in India hebben een stem!

In de jaren zeventig werkte 90 procent van de werkende vrouwen in India in de informele economie. SEWA stelde zich ten doel het werk van hen zichtbaar te maken en hun stem te laten horen. SEWA begon in 1972 met 1070 leden. Nu zijn het er 2,1 miljoen…

Lees meer
  • 13/06/2022

Rood noch Oranje

De Matrozenbond behoort tot de meest strijdbare en tot de verbeelding sprekende Nederlandse vakorganisaties. De bond sloeg met zijn inzet en activiteiten openingen in de gesloten organisatie van de Koninklijke Marine. Het wervingsbeleid en de duur van de dienstverbanden roepen associaties op met de ronselpraktijken in het Russische Rijk. Harry Peer recenseert het proefschrif van Johan van der Worp, Rood noch Oranje…

Capturefile: K:fotobestandenRAW bestandenser raadsleden-0125.CR2 CaptureSN: 1130701868.000006 Software: Capture One LE for Windows
  • 27/05/2022

De vitaliteit van de vakbeweging

Hoe kwam Eelco Tasma bij de FNV? Wat doet hij daar? Hoe ziet hij het belang van de vakbeweging in deze moderne tijd? Hoe werkt het centrale overleg in de SER, hoe herkenbaar is de vakbeweging nog voor zijn leden? Vragen van Bertus Mulder, antwoorden van FNV-medewerker Eelco Tasma.

  • 30/05/2022

Donald Opmeer (1924-2022)

Op 18 april 2022 is Donald Opmeer op 98-jarige leeftijd overleden. Na een loopbaan in de koopvaardij wordt hij vakbondsbestuurder voor de werknemers in de zeevaart. Nadien is hij ettelijke jaren voorzitter van het GAK-bestuur.

  • 03/06/2022

‘Volle bak’ en geanimeerd debat over de brede vakbeweging

VHV-vriendenbijeenkomst 21 mei 2022 'Volle bak' en geanimeerd debat over de brede vakbeweging De vroegere Bondsraadzaal van het aloude vakbondsbolwerk...

  • 23/05/2022

Sterker door strijd in de Rotterdamse haven

Zoals Kees Marges aan het slot van aflevering 21 heeft verteld, kondigde de directie van Rotterdam Terminal, een middelgrote stukgoedterminal, op 7 april 1984 opnieuw het ontslag aan van 150 werknemers. In deze aflevering het relaas over wat er toen volgde…

  • 14/01/2022

Het vakbondsjaar 2022

Het vakbondsjaar 2022, vakbondshistorische gebeurtenissen van 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150 en 175 jaar geleden, waaraan de redactie op de website aandacht gaat besteden

Dossiers

Vrouwen aan het werk

Vrouwen aan het werk

De geschiedenis van vrouwenarbeid laat zich lastig samenvatten. De beroepsarbeid is gevarieerd, het ritme evenwel sterk gedicteerd door leeftijd en levensfase De weinige vrouwen die rond 1950 werken zijn vaak jong en hebben geen gezin. Ariadne Schmidt (IISG) beschrijft de ontwikkeling sinds het begin van de 19de eeuw.