Het geheugen van de vakbeweging

Stan Poppe (1924-2000)
Stan Poppe (1924-2000)

Stan Poppe (1924-2000)

Administratief medewerker, later socioloog. Werkte sinds 1950 als bestuursassistent bij de moderne metaalarbeidersbond en werd scholingsmedewerker bij de Industriebond NVV.

Stond aan de wieg van het ‘bedrijvenwerk’, bedoeld om de band tussen leden in de bedrijven en vakbondsleiding te versterken. Was mede-initiatiefnemer van de Maatschappijkritische Vakbeweging, die de democratisering van de vakbeweging wilde bespoedigen.

In 1972 werd hij lid van de Tweede Kamer, waar hij zich sterk maakte voor de medezeggenschap van werknemers.

Lees verder…
Historische verbanden zien…