Het geheugen van de vakbeweging

Henri Polak (1863-1943)
Henri Polak (1868-1943)

Henri Polak (1868-1943)

Diamantsnijder. Van 1894-1940 voorzitter van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkers Bond (ANDB), de eerste grote vakbond van Nederland.

Medeoprichter van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen in 1906, de latere FNV. Legde als eerste NVV-voorzitter de grondslag voor de ‘moderne’ vakbeweging.

Polak meende dat betere leef- en arbeidsomstandigheden niet primair door stakingen bereikt moesten worden, maar waar mogelijk door te onderhandelen.

Zijn ANDB was in 1911 voorloper bij het realiseren van de 8-urendag.

Lees verder…
Henri Polak tussen trots en plaatsvervangende schaamte
De nevenactiviteiten van de ANDB