Het geheugen van de vakbeweging

Johan Stekelenburg (1941-2003)

Johan Stekelenburg (1941-2003)

Voorzitter FNV. Vanaf 1972 actief als bestuurder bij Industriebond FNV.

Voorstander van democratisering van onderop. Stond open voor overleg en was communicatief, verkoos onderhandelen boven staken. Vormde de FNV om tot een zelfbewuste, maar ook op overleg gerichte, organisatie. Niet de bond van ‘Tegen’, maar van ‘Het kan anders, beter’.

Tijdens zijn voorzitterschap (1988-1997) groeide de FNV van 900.000 naar 1,2 miljoen leden.

Lees verder…
Jeroen Terlingen, Allemansvriend
Jeroen Sprenger, De juiste man, op de juiste plaats, op het juiste moment