Het geheugen van de vakbeweging

Jaap van de Scheur (1926-2002)
Jaap van de Scheur (1926-2002)

Jaap van de Scheur (1926-2002)

Kwam in 1959 bij de ambtenarenbond van het NVV en klom op tot voorzitter van AvbaKabo.

Maakte deze bond weer stakingsbereid. Meer activist dan onderhandelaar.

Leidde in 1983 de grote ambtenarenstaking tegen de door de regering opgelegde loonsverlaging: met als resultaat dat zij 10 weken lang het werk neerlegden.
Van de Scheur was strijdlustig en rechtlijnig. Wist mensen te motiveren en te mobiliseren.

Lees verder…

Harry Peer, Jaap van de Scheur, Sterke vakbondsman met een rood hart
Hans Pont, “Jaap had een pioniersschop in de auto liggen”
Sjaak van der Velden, 1983-Het jaar van de ambtenarenacties