Het geheugen van de vakbeweging

Theo Thijssen (1879-1943)
Theo Thijssen (1879-1943)

Theo Thijssen (1879-1943)

Onderwijzer op een ´kosteloze´ school in Amsterdam-Oost.

Vooral bekend als schrijver, van onder meer Kees de Jongen en De Gelukkige Klas.

In 1921 bestuurder van de Bond van Nederlandse Onderwijzers en redacteur van het bondsblad. Pleitte in 1926 voor verlenging van de leerplichtige leeftijd van 12 naar 14 jaar. Vanaf 1933 sociaaldemocratisch Tweede Kamerlid. Streed tegen de vele bezuinigingen op onderwijs, voor een betere positie van het onderwijzend personeel en voor beter volksonderwijs.

In 1995 werd zijn geboortehuis in Amsterdam het Theo Thijssen-museum.

Lees verder…
Kees van Kortenhof, Theo Thijssen
Nederlands Onderwijzer Genootschap