Het geheugen van de vakbeweging

De VHV maakt van de toekomst nog meer verleden!

Wat is de VHV?

VHV staat voor ‘Vrienden van de Historie van de Vakbeweging’. De VHV wil de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging bevorderen en daarbij steeds het verband leggen tussen verleden, heden en toekomst.

Zelf een bijdrage leveren? Schrijf mee aan de website!


Verleden…

De schrijver Herman Brusselmans  heeft ooit gezegd: ‘Als er iets is dat het verleden leert is het dit: ga door! Ga door en maak van de toekomst nog meer verleden.’ Dat doet de VHV met de historie van de vakbeweging. De VHV, opgericht in 1983, is uniek, want er is geen andere organisatie waar CNV, FNV en VCP zo nauw samenwerken. De geschiedenis van de vakbeweging is er een van strijd, van overleg, van debat en van een grote inzet – vaak vrijwillig – voor de verwezenlijking van idealen. Welvaart en welzijn zijn mede te danken aan de vakbeweging van ons land.

Heden…

De geschiedenis van de vakbeweging kent hoogtepunten en diepe dalen. Jongeren zien de vakbeweging niet meer staan, de betrokkenheid van leden neemt af en de vakbeweging wordt verweten te weinig oog te hebben voor ontwikkelingen in de 21ste eeuw. Maar dat is niet nieuw. Henri Polak, de oprichter van de Diamantbewerkersbond schreef in 1905: :De Nederlandse vakbeweging doorloopt sinds geruime tijd een ernstig ziekteproces en is thans gekomen in de crisis, die beslissen zal of zij geheel ten onder zal gaan of zich zal herstellen tot een verjongd en krachtig leven.”

Toekomst…

Jongeren en ouderen zijn op zoek naar een vernieuwde vakbeweging. Belangenbehartiging voor salarissen, werkloosheidsuitkeringen en sociale zekerheid zijn ook in de toekomst onmisbaar. Met een vakbeweging die een heldere koers vaart en op het juiste moment kiest voor strijd, dan wel het polderoverleg. Een moderne vakbeweging die, zoals de huidige voorzitter van de VHV, Lodewijk de Waal ooit zei: “niet terugschrikt voor strijd, maar ook de waarde van het compromis kan inzien.”

Wat doet de VHV?

  • Bevorderen van de kennis van en over de vakbeweging via deze website, via Facebook, Twitter en via het VHV YouTubekanaal
  • De digitale VHV-nieuwsbrief, ten minste één keer per maand
  • Gedigitaliseerde vakbondshistorische uitgaven, gratis beschikbaar via de website
  • Tweemaal per jaar een Vriendenbijeenkomst
  • Contacten onderhouden met de drie grote vakcentrales, CNV, FNV en VCP , met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het Katholiek Documentatie Centrum, het Historisch Documentatie Centrum voor het Nederlands Protestantisme, het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg en De Burcht (Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging).

De Stichting VHV: praktische informatie

Naam: Stichting VHV, Vrienden van de Historie van de Vakbeweging
Verkort: Stichting VHV
Bankrekening: NL 80 INGB 0004 4440 90 t.n.v. Stichting VHV – Rotterdam
Kamer van Koophandel: 40479937 (Amsterdam)
RSIN nummer (ivm de ANBI-status van de Stichting): 007545289
Contactgegevens bestuur:
secretaris Dilia van der Heem, e-mail: secretaris@vakbondshistorie.nl- postadres: van Weelstraat 35A, 3022ZB Rotterdam
penningmeester Henk Bosscher, e-mail: penningmeester@vakbondshistorie.nl   postadres: Sloterweg 1185,  1066CE Amsterdam.
Voor alle, vragen, suggesties, opmerkingen en ander contact: klik hier
Voor meer informatie in verband met de ANBI-status: klik hier

Meer informatie…