Het geheugen van de vakbeweging

* Ferdinand Domela Nieuwenhuis, 175 jaar geleden geboren * Piet Aalberse, 150 jaar geleden geboren * Frans Peter Fuykschot, 125 jaar geleden geboren


Het vakbondsjaar 2021

Wat gebeurde er in …

1996 – 25 jaar geleden

  • 16 december 1996 – Piet Nak overleden- Eén der initiatiefnemers van de Februaristaking, 25 februari 1941

1971 – 50 jaar geleden

  • Tweede Wet op de Ondernemingsraden
  • Oprichting Industriebond NVV, Bouwbond NVV en Bouw- en Houtbond NKV, uitvloeisel van het plan-Kloos (1969)
  • 19 januari 1971 – Cornelis Johannes (Kees) van Lienden overleden, oud-hoofdbestuurder Fabrieksarbeidersbond en oud-verbondsbestuurder NVV
  • 30 december 1971 – Overlijden Eimert Sinoo, mede oprichter Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond in 1920

1946 – 75 jaar geleden

1921 – 100 jaar geleden

1896 – 125 jaar geleden

1871 – 150 jaar geleden

1846 – 175 jaar geleden