Het geheugen van de vakbeweging

VHV-publicaties

De VHV heeft in het verleden diverse boekwerkjes ‘in eigen beheer’ uitgegeven. Die zijn – voor zolang de voorraad strekt – te bestellen via het contactformulier. Vergeet vooral niet de gewenste auteur, titel enz. te vermelden.

Van beroepsorganisatie naar bedrijfsorganisatie

Verschenen in 1986 ter gelegenheid van een rapport dat 40 jaar eerder door de Raad van Vakcentrales was gepresenteerd over de bedrijfstakgewijze organisatie van de Nederlandse vakbeweging.

Samenstelling: Hugo Klooster, Jeroen Sprenger en Vincent Vrooland

Collectief geregeld

Uit de geschiedenis van de cao. Wanneer je iets wilt weten over je arbeidsvoorwaarden kun je niet om de CAO heen waarin de afspraken zijn vastgelegd over rechtspositie, loon, arbeidstijd en andere arbeidsvoorwaarden. Honderd jaar cao geeft een beeld van de geschiedenis van de werknemer in de Nederlandse samenleving. De cao is de hoeksteen geworden van het stelsel van arbeidsverhoudingen in Nederland. De Vakbondshistorische Vereniging wil met deze bundel zowel de historie belichten als een bijdrage leveren aan de actuele discussie over de toekomst van de arbeidsvoorwaardenvorming.

Redactie: Luuk Brug en Harry Peer. Aandacht voor honderd jaar cao. Verschenen ter gelegenheid van 10 jarig VHV-bestaan. Aantal pag.: 224. Geïll. ISBN 90-74736-03-3 De prijs is voor leden ? 3,50. Niet leden ? 4,50. Verzendkosten ? 5,00

Daar komen de jantjes!
Uit de geschiedenis van de Matrozenbond (1897 – 1933)

Auteur: Harry Peer. Aantal pag.: 88. Geïll. ISBN 90-71562-03-4

De mens; bouwer, zeeman en passagier

Met de brochure ‘De mens; bouwer,zeeman en passagier’, verwelkomt de Vakbonds Historische Vereniging in 2008 het s.s. ‘Rotterdam’ terug in de Rotterdamse haven. Het boekje vertelt het verhaal van de scheepsbouwers, de werfmensen, die vanaf het eerste ontwerp op papier stap voor stap, van kiel tot het topje van de mast het schip tot leven brachten. Van de zeelieden, van kapitein tot stoker, die het schip veilig over de oceanen naar vreemde haven lieten varen en de passagiers, van landverhuizers tot toeristen, die van het schip een levende legende maakten. Fragmenten van hun arbeid, leven en belevenissen in historisch perspectief.
De brochure is geproduceerd door de VHV – werkgroep Rotterdam en wordt gratis verspreid bij aankomst van het schip en tijdens de Havendagen. Hij is ook gratis verkrijgbaar bij het s.s. ‘Rotterdam’ Infocenter aan de Brede Hilledijk 99a te Rotterdam – Katendrecht.

Dwarsliggers, drama’s en kroonjuwelen
Twintig jaar Vakbonds Historische Vereniging

In deze uitgave is een aantal artikelen verzameld dat sinds de uitgave van het eerste exemplaar in 1988 verscheen in de Nieuwsbrief van de VHV. Aanvankelijk verscheen De Nieuwsbrief drie keer per jaar, later vier keer. De redactie, bestaande uit Huug Klooster, Kees van Kortenhof en Eric-Jan Weterings, heeft ernaar gestreefd om zoveel mogelijk aspecten van het vakbondswerk van de drie centrales evenwichtig aan de orde te laten komen.

ISBN 90-74736-31-9

Kunstbroeders of meubelslaven
Uit de geschiedenis van de vakbeweging in de meubel- en houtsector

De meubelmakers behoren tot de eerste arbeiders die zich in vakbonden organiseren. kunstbroeders, zo zagen de eerste meubelmakers zich graag. In dit boek staat de geschiedenis centraal van de landelijke Meubelmakersbond, die heeft bestaan van 1871 tot 1971. Door de fusie met de Bouwarbeidersbond, de Bouw- en Houtbond FNV keert de term ”meubel” in de naamgeving van de nieuwe bond niet meer terug. De bedrijfstakken meubel en hout maken een ontwikkeling door van chaos en meedogenloze concurrentie tot ordening, samenwerking, overleg en arbeidsvrede.

Auteur: Harry Peer, Aantal pag.: 368, geïll *De prijs is voor leden ? 7,50. Niet leden ? 10,00. Verzendkosten ? 5,00

Wijlen Stan Poppe (1924-2000)

Waar visie ontbreekt, komt het volk om

Uitgave verschenen ter gelegenheid van het terugtreden van Stan Poppe als voorzitter van de Vakbondshistorische Vereniging op 25 april 1998

Mannen die het schootsvel dragen

Honderd jaar Zaandamse Scheep- en Bootwerkervereniging “Eensgezindheid”. Nu al een eeuw lang is de scheeps- en Bootwerkersvereniging “Eensgezindheid” een constante factor in de Zaandamse haven. In die honderd jaren kreeg de Zaandamse haven een geheel ander aanzicht. De rijstaanvoer stokte, het balkentransport verdween nagenoeg en nieuwe lossingstechnieken kwamen in gebruik. Enkele grote stakingen en twee wereldoorlogen legden de havenactiviteiten lam en havenarbeiders zochten hun toevlucht bij de Hoogovens. Niet alleen de verbetering van de leef- en arbeidsomstandigheden van de Zaanse bootwerkers kan Eensgezindheid tot haar wapenfeiten rekenen. In dit boekje bet u getuige van de gedrevenheid waarmee de leden zich hebben ingezet voor zichzelf en hun mede-arbeiders.

Auteur: drs. Reen C.C. Pottkamp. Aantal pag.: 47. Geïll.
De prijs is voor leden € 3,50. Niet leden  € 5,50. Verzendkosten  € 2,00

De vakbeweging jubileert

Eerste uitgave van de VHV, waarin aandacht wordt besteed aan de wijze waarop vakbonden hun langjarige leden in het zonnetje zetten, alsmede hun eigen jubilea vieren.

Aantal pag.: 80.
Redactie: Wietske van Agtmaal e.a. Geïll. ISBN 90-71562-02-6

Lees meer…