Het geheugen van de vakbeweging

Bestuur Stichting VHV

Samenstelling

Lodewijk de Waal, voorzitter
Dilia van der Heem, secretaris
Jan van Hoof, penningmeester (tot 1 januari 2019)
Henk Bosscher, penningmeester (sinds 1 januari 2019)
Floor van Gelder, bestuurslid
Kees van Kortenhof, bestuurslid
Henk Muller, bestuurslid
Ans van Uffelen, bestuurslid
Gijs Wildeman, bestuurslid

Rooster van aftreden
2019   Jan van Hoof en Kees van Kortenhof
2020  Henk Bosscher en Ans van Uffelen
2021 Lodewijk de Waal en Floor van Gelder

Contact

E-mail adres VHV-secretaris
Bestuur Stichting VHV
tav. secretaris Dilia van der Heem
secretaris@vakbondshistorie.nl

E-mail adres VHV
info@vakbondshistorie.nl