Het geheugen van de vakbeweging

Redactie Website

Samenstelling

Jacques van Gerwen
Piet Hazenbosch
Kees van Kortenhof
Harry Peer
Jeroen Sprenger, eindredacteur
Jan Verhagen

Contact

e-mail adres
redactie@vakbondshistorie.nl