Het geheugen van de vakbeweging

ans-van-uffelen_02
Ans van Uffelen, sinds 2016 lid VHV-bestuur

Ans van Uffelen

Ans van Uffelen, ie in november 2016 tot het VHV-bestuur is toegetreden, is bestuurder bij Vakbond FNV in de sector metaal. Voorheen werkte zij bij de FNV Dienstenbond, waar zij vrouwensecretaris was en bestuurder in de sector ICT. Zij heeftheb projecten opgezet over gelijke beloning en pensioenrechten van vrouwen, het opwaarderen van typische “vrouwenfuncties” als caissière en secretaresse en discussieprojecten georganiseerd zoals “gewoon goed fatsoen” – over manieren waarop mannen en vrouwen met elkaar omgaan, ook in de vakbeweging. In de ICT sector heeft zij samen met Kea Tijdens (AIAS) nog een onderzoek “ Absence of women in the ICT” opgezet, dat internationaal opgepakt is.

In het VHV-bestuur gaat zij het werk van Ans Bakker voortzetten, die ze overigens nog kent uit de tijd dat zij beiden in het bestuur van Marie wordt wijzer zaten. Ans Bakker als voorzitter, zij als vertegenwoordigster van NVV Jongerencontact. Destijds hebben ze bij NVV-JC meidenwerk opgezet en de brochure gemaakt: “Meiden wat een slechte tijden”.

Haar aandachtsgebied zal dus vrouwen in de vakbeweging zijn, werkende vrouwen en vrouwen van leden die zich verenigden in de Vrouwenbond. Beide hebben een belangrijke rol gespeeld in de vakbeweging bij het op de kaart zetten van issues als deeltijdwerk, flexcontracten, kinderopvang, zorgverlof en economische zelfstandigheid. Vanaf de jaren ’90 nam het aandeel vrouwelijke leden enorm toe, met name bij bonden die actief waren in sectoren waar vrouwen werkten. Maar ook in de “mannensectoren” en via de Vrouwenbond roerden vrouwen zich steeds meer. Vrouwen in de bond zijn voor voor haar nog steeds een inspiratiebron, zij neemt het stokje graag over van Ans Bakker.

December 2016