Het geheugen van de vakbeweging

Meer praktische informatie over de VHV


Bestuur

  • Lodewijk de Waal, voorzitter
  • Dilia van der Heem, secretaris
  • Henk Bosscher, penningmeester
  • Leo Hartveld, lid
  • Floor van Gelder, lid
  • Kees van Kortenhof, lid
  • Henk Muller, lid
  • Ans van Uffelen, lid
  • Gijs Wildeman, lid

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging te bevorderen en daarbij steeds het verband te leggen tussen verleden, heden en toekomst.

Beleidsplan

‘Voorwaarts en niet vergeten’- VHV Strategisch beleidskader 2019-2024

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning, noch in geld, noch in natura.
Wel hebben zij recht op een vergoeding voor de door hen in de uitoefening van de functie gemaakte reis- en of verblijfkosten.
Bij gebruikmaking van het openbaar vervoer gelden de werkelijk gemaakte kosten waarbij voor wat betreft de trein wordt uitgegaan van vervoer 2e klasse.
Bij gebruikmaking van de auto geldt een all-in vergoeding van € 0,28 per kilometer.

Jaarverslagen, jaarrekeningen, begrotingen

Privacy statement