Het geheugen van de vakbeweging

De Stichting VHV in het kort

Naam

Stichting VHV, Vrienden van de Historie van de Vakbeweging
Verkort: Stichting VHV

RSIN nummer

007545289

Kamer van Koophandel

40479937 (Amsterdam)

Bankrekening

NL 80 INGB 0004 4440 90

Contactgegevens

*secretaris Dilia van der Heem, e-mail: secretaris@vakbondshistorie.nl
postadres: van Weelstraat 35A, 3022ZB Rotterdam.
*penningmeester Henk Bosscher, e-mail: penningmeester@vakbondshistorie.nl  postadres: Sloterweg 1185,  1066CE Amsterdam.

 

Bestuur

Lodewijk de Waal, voorzitter

Dilia van der Heem, secretaris

Henk Bosscher, penningmeester

Floor van Gelder, lid

Kees van Kortenhof, lid

Henk Muller, lid

Ans van Uffelen, lid

Gijs Wildeman, lid

Beleidsplan

Zie het VHV Strategisch beleidskader 2019-2024 Voorwaarts en niet vergeten.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning, noch in geld, noch in natura.
Wel hebben zij recht op een vergoeding voor de door hen in de uitoefening van de functie gemaakte reis- en of verblijfkosten.
Bij gebruikmaking van het openbaar vervoer gelden de werkelijk gemaakte kosten waarbij voor wat betreft de trein wordt uitgegaan van vervoer 2e klasse.
Bij gebruikmaking van de auto geldt een all-in vergoeding van € 0,28 per kilometer.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging te bevorderen en daarbij steeds het verband te leggen tussen verleden, heden en toekomst.
Zie verder het VHV Strategisch beleidskader 2019-2024, Voorwaarts en niet vergeten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Zie VHV Jaarverslagen en begroting