Het geheugen van de vakbeweging

Willem Jelle Berg, VHV-bestuurslid namens CNV


Bestuurslid VHV

Willem Jelle Berg

Per 1 juli 2021 is Willem Jelle Berg bestuurslid van de VHV. Van 1997 tot 2020 werkte hij voor het CNV en de aangesloten bonden, met als laatste rol die van lid van het dagelijks bestuur van de vakcentrale CNV.

In 1997 is hij begonnen als beleidsmedewerker van de CCOOP, de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel, een samenwerking van met name CNV-bonden in de collectieve sector. Dit was de tijd van de sectoralisatie, met het zwaartepunt op een aantal pensioenonderwerpen. Eind 1999 werd hij landelijk bestuurder van de CFO, de CNV-bond voor overheid en zorg, later CNV Publieke Zaak geheten. Daar was hij verantwoordelijk voor de sectoren Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Universiteiten en Academisch Ziekenhuizen. Een periode waarin veel actie werd gevoerd met name bij de gemeenten en later ook in de sector Ziekenhuizen, toen de werkgevers voorstelden de werkweek te verlengen.
De pensioenliefde ging voort, zo werd hij lid van de pensioenkamer van het ABP en later ook bestuurslid van het PGGM. Dit was de tijd van de overgang van eindloon naar middelloon en de discussie over VUT, prepensioen en levensloop.

Willem Jelle Berg: "De nazi-ideologie stond in de zienswijze van het CNV haaks op de christelijk-sociale leer"
Willem Jelle Berg in maart 2020 tijdens een VHV-bijeenkomst over de vakbeweging tijdens de Tweede Wereldoorlog in Twente.

In 2006 werd Berg lid van het dagelijks bestuur van CNV Onderwijs. Daar was hij penningmeester en verantwoordelijk voor de sectoren mbo en hbo. Ook was hij betrokken bij het onderwerp identiteit, altijd van belang in het onderwijs, zeker voor een vakbond met een C in de naam. De pensioenen bleven als rode lijn gehandhaafd. Na twee periodes in het bestuur van het PGGM werd hij lid van het bestuur van het ABP.

In 2014 werd hij lid van het dagelijks bestuur van het CNV, de koepel van de CNV bonden. Hij vertegenwoordigde het CNV in de Stichting van de Arbeid en de SER op de terreinen van onderwijs, zorg, sociaal economisch terrein en pensioenen. In deze periode werd het klimaatakkoord bereikt, evenals het pensioenakkoord en moest ook nog veel uitwerking plaatsvinden van het sociaal akkoord van 2013, over de rol van de vakbonden op de arbeidsmarkt.

In de laatste periode was Berg ook lid van het bestuur van het Christelijk Sociaal Congres en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Daar was hij ook betrokken bij het onderwerp Leven Lang Ontwikkelen en nu is hij voorzitter van een platform van regionale initiatieven op dit terrein. Ook is hij toezichthouder in het onderwijs en bestuurder. Onlangs werd hij lid van de Raad van Toezicht van Lentiz, een scholengroep in het VO en MBO. In zijn woonplaats Den Haag doet hij bestuurlijke activiteiten voor de kerk en voor de Ooievaart, een stichting die rondvaarten in Den Haag organiseert en werkt met veel vrijwilligers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Aandacht voor de geschiedenis is er altijd geweest. In zijn rol als CNV bestuurder sprak hij enkele keren over de rol van de vakbeweging en het CNV in de Tweede Wereldoorlog en hij was lid van de raad van toezicht van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (het Vfonds). Nu is hij lid van de Raad van Toezicht van Nationaal Monument Hotel de Wereld in Wageningen. En sinds juli 2021 dus van het bestuur van de VHV.

Maart 2022