Het geheugen van de vakbeweging

VHV-vriendenbijeenkomst 21 mei 2022

‘Volle bak’ en geanimeerd debat over de brede vakbeweging

De vroegere Bondsraadzaal van het aloude vakbondsbolwerk ‘De Burcht’ in Amsterdam was ouderwets vol. Een, zeker voor VHV-begrippen ‘gemêleerd gezelschap’, debatteerde over de vraag hoe breed (of smal)  de vakbeweging anno 2022 zou moeten opereren.
Daartoe geprikkeld door inleidingen van Paul de Beer, Jan Verhagen en ‘co-referent’ Patrick Fey.

De inleiders op 21 mei 2022 Vlnr. Paul de Beer, Jan Verhagen, Patrick Fey

 

Om spraakverwarring te voorkomen, begint Paul de Beer met een korte afgrenzing. Je kunt de vraag ‘breed of smal’  betrekken op de achterban van de vakbeweging – zijn we er alleen voor leden of voor alle werkenden – of op het aantal en soort onderwerpen waarmee de vakbeweging zich bezighoudt. Op 21 mei is die tweede variant aan de orde: waarmee moet de vakbeweging zich (niet)  actief bemoeien.

‘Breed of smal’, het is geen onderwerp uit de oude doos, benadrukt ook Jan Verhagen in zijn vakbondshistorische schets van de periode tussen 1945 en nu. Kijkend naar de worsteling van de vakbeweging met issues als energietransitie, klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne – is het in 2022 een meer dan actueel vakbondsthema. Dat werkt door in de inleidingen, maar ook in de discussie. Daar komt uiteraard de vraag aan de orde wáár en op grond van welke overwegingen je de grens moet trekken, want – Paul de Beer benadrukt het: de vakbeweging is géén politieke partij, en moet dat ook niet willen zijn. Maar tegelijk staat een onderwerp als ‘Groen Staal’ – het vakbondsplan voor duurzame staalproductie – en de vraag ‘wat moet je doen als je ergens geen verstand van hebt’ in de schijnwerpers. Het meermalen door deelnemers gegeven antwoord: als je iets aan wilt pakken, waar je weinig kennis van hebt, dan ga je die kennis ‘naar je toe organiseren’. Zoals de vakbondsmensen bij Tata Steel dat hebben gedaan, waardoor ze nu gelden als autoriteit op het gebied van duurzame staalproductie, en tegelijk draagvlak daarvoor onder werknemers hebben weten te realiseren.

De inleidingen van 21 mei 2022 zijn voor vakbondshistorie.nl bewerkt tot webartikel:

(In alle artikelen staat onderaan ook een link naar een downloadbare pdf-versie)

Wie meer weer weten over de aanpak bij Tata Steel (‘Groen Staal’): lees het interview met Roel Berghuis op deze site.

Jan Verhagen
Juni 2022