Het geheugen van de vakbeweging

Tussen de wereldoorlogen

1929 – Beurskrach op Wall Street

De ineenstorting van de effectenbeurs in Amerika luidt een langdurige periode van economische neergang in. Ook Nederland lijdt daaronder. De enorme werkloosheid maakt werknemers bijzonder kwetsbaar en leidt ertoe dat arbeiders bang zijn om te protesteren.

1935 – Plan van de Arbeid

SDAP en NVV ontwikkelden onder invloed van de Britse econoom J.M. Keynes een sociaal economisch plan om de massa werkloosheid van de dertiger jaren te bestrijden. Het Nederlandse Plan van de Arbeid stelde twee elementen op de voorgrond: de bestaanszekerheid voor het volk en behoeftevoorziening als richtlijn voor de productie. In de inleiding werd gesteld dat het geen socialisme zou brengen. Belangrijke onderdelen van het plan kregen na de Tweede Wereldoorlog hun uitwerking in de planning en ordening van de Nederlandse samenleving onder de kabinetten-Drees (PvdA).