Het geheugen van de vakbeweging

Oorlog en bezetting

1940-1945 – In spagaat

De Nederlandse vakbeweging – de algemene en de confessionele – speelde een grote rol in de internationale vakorganisaties tussen de twee wereldoorlogen. Tal van bestuurders vervulden belangrijke functies zowel in IVV en ICV, als ook in de daaraan verbonden beroepsinternationales. Men wist wat er in Duitsland gebeurde, in Italië, in Oostenrijk en later in Spanje. De Nederlandse vakbeweging liep voorop in de weigering van de vertegenwoordigers van het Duitse Arbeidsfront in de Duitse delegatie naar de Internationale Arbeids Organisatie. Desondanks is de voorbereiding op een eventuele oorlog gebrekkig. Men was weliswaar in goed gezelschap, want er werden bijna nergens voorzorgsmaatregelen getroffen. Niemand gelooft dat Nederland – zoals in de Eerste Wereldoorlog – neutraal zal blijven, maar desondanks houdt niemand er rekening mee dat Nederland spoedig binnen zou worden gevallen. Als dat toch gebeurt ontstaat er een permanente worsteling tussen aanpassing en verzet.

Lees verder…

1941 – De Februaristaking

De bekende oproep voor de Februaristaking 1941
De bekende oproep voor de Februaristaking 1941

Op 25 en 26 februari 1941 vond er een algemene werkstaking plaats, die begon onder Amsterdams gemeentepersoneel uit protest tegen het deporteren van joden door de Duitse bezetter. Als represaille zijn ettelijke werknemers van het overheidspersoneel gestraft en sommigen zijn zelfs geëxecuteerd.

Lees verder