Het geheugen van de vakbeweging

Een nieuw decennium

2002 – Kabinet-Balkende I treedt aan

Terwijl het politieke tumult in Nederland almaar toeneemt, worden vakbonden vanaf 2001 voor het eerst in jaren geconfronteerd met grote ontslagrondes. In 2002 komt er een nieuw kabinet, voor het eerst sinds 1989 zonder de PvdA. Het kabinet-Balkenende I valt binnen een jaar, maar de toon in het tweede kabinet van de CDA-premier blijft hetzelfde: er moeten grootscheepse bezuinigingen komen in de sociale zekerheid.

2003 – Loonmatiging in ruil voor minder bezuinigingen

Vakbonden en werkgevers spreken in het Najaarsoverleg met het kabinet af dat de lonen twee jaar niet of nauwelijks zullen stijgen. In ruil daarvoor zullen de bezuinigingen worden verzacht.

2004 – Demonstratie Museumplein, Amsterdam

Het tweede kabinet-Balkenende kwam met een enorm pakket maatsregelen die diep ingrepen in het leven van de Nederlanders: het feitelijk onmogelijk maken van vut en prepensioen, verslechteringen van WW- en WAO-uitkeringen, uithollen van de bevoegdheden van ondernemingsraden, enz. Na enkele maanden van kadervergaderingen, kantinebijeenkomsten, regionale demonstraties, met o.a. de grote manifestatie op Coolsingel in Rotterdam, werd op 2 oktober de landelijke demonstratie tegen de kabinetsplannen op het Museumplein een groot succes (300 duizend mensen). Maar ook dat bleek niet genoeg voor het kabinet: stakingen in het gehele openbaar vervoer en vele metaalbedrijven leidden uiteindelijk tot het Museumpleinakkoord.

Lees verder…

2005 – Eerste vrouwelijke voorzitter FNV

Agnes Jongerius
Agnes Jongerius

Agnes Jongerius is in mei 2005 verkozen tot de eerste vrouwelijke voorzitter van de FNV. Tot 2012 blijft zij in functie. Dan wordt ze opgevolgd door Ton Heerts.

Lees verder…

2007 – Ontslagbeleid

Het kabinet-Balkenende IV (CDA, PvdA en CU) komt op verzoek van de werkgevers met maatregelen om het ontslagbeleid te versoepelen. Dat houdt in geen toetsing meer van een ontslagaanvraag, de werknemer moet naar de rechter om ontslag te voorkomen, bekorting van de ontslagperiode en maximering van de ontslagvergoeding. Evenals in 2004 voeren de drie vakcentrales FNV, CNV en Unie gezamenlijk actie tegen deze maatsregelen. Uiteindelijk zal het kabinet een werkgroep installeren om te onderzoeken welke arbeidsmarktmaatregelen noodzakelijk zijn. Het voorgestelde ontslagbeleid is van de baan.

2015 – FNV slaat nieuwe weg in

Aankondiging fusie - advertentieEen opvallende advertentie in de Volkskrant van dinsdag 1 juli 2014. Daarin kondigen de besturen van FNV, FNV Bondgenoten, ABVAKABO FNV, FNV Bouw en FNV Sport een fusie aan. Belangstellenden kunnen de stukken inzien bij de Kamer van Koophandel. Het is een bewijs dat de kogel door de kerk is. Na 45 jaar wordt het plan-Kloos (1969) eindelijk, weliswaar gedeeltelijk, in uitvoering genomen.
Ook binnen de andere vakcentrales vinden ingrijpende aanpassingen van de organisatiestructuur plaats.

Lees verder…