Het geheugen van de vakbeweging

Over de vakbeweging in Tilburg

Het gezicht van de vakbeweging in Tilburg
Het gezicht van de vakbeweging in Tilburg

De traditionele vakbeweging in Tilburg is katholiek met een kleine algemene – of zo men wil socialistische component – en een nog kleinere protestants-christelijke vakbond. In de jaren zeventig fuseren NKV en NVV tot FNV, blijft het CNV zelfstandig en ontstaat met de Unie een nieuwe vakcentrale. Medio jaren negentig telt Tilburg met ruim 180.000 inwoners 3.000 CNV leden, tegen 10.000 bij het FNV en zo’n 1.000 bij de Unie. Maar het CNV is (zeker in het zuiden) dan al lang geen protestants-christelijke groepering meer.

De mensen die deze bonden en hun koepels in de regio de laatste decennia gedragen hebben staan centraal in Het gezicht van de vakbeweging in Tilburg. Hoe hebben ze de veranderingen van de laatste decennia beleefd, hoe zijn fusies verlopen, wat waren de belangrijkste taken waar ze voor stonden, maar ook hoe is hun persoonlijke ontwikkeling verlopen, hun werkend bestaan? Waar en hoe waren ze actief in het vakbondswerk, maar ook in andere organisaties? Hoe kijken ze op hun vakbondsleven in Tilburg terug? Waarom vonden en vinden ze het belangrijk dat mensen lid zijn van een vakbond?
De portretten staan op zichzelf, wat bindt zijn de inspanningen, de drijfveren en de inzet voor de vakbeweging en haar leden in Tilburg vooral in het laatste kwart van de vorige eeuw en het eerste decennium van deze eeuw. Samen vormen ze het gezicht van de vakbeweging in Tilburg.