Het geheugen van de vakbeweging

Werkgroep Zuid-Limburg

In 2007 is de werkgroep Zuid Limburg van de VHV van start gegaan. De groep is ‘vakbondsbreed’ samengesteld. Vertegenwoordigd zijn: CNV; FNV MHP en de regiovakbond ABW.

Op initiatief van de werkgroep zijn inmiddels een tweetal boeken verschenen die een bijdrage moeten leveren aan de geschiedschrijving van het regionale vakbondswerk. Als invalshoek is gekozen voor heel persoonlijke portretten van bestuurders en kaderleden die een ‘gezicht’ hebben gegeven aan de lokale en regionale vakbeweging in Zuid Limburg. Niet de organisatie staat centraal, maar de mannen en vrouwen de er lokaal en regionaal vorm en inhoud aan gaven. Deel I verscheen eind 2008; deel II eind 2010. Het ligt in het voornemen om ook nog een deel III uit te geven waarin bestuurders en kaderleden aan bod komen die vooral in Noord- en Midden Limburg actief waren.

Eind oktober 2012 organiseerde de werkgroep een regionale conferentie rond het thema “Twee eeuwen arbeidsmarktbewegingen in de Euregio Maas-Rijn, hoe verder.” Ruim 70 geïnteresseerden – onder wie de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ VHV voorzitter, Jaap van der Linden en Lodewijk de Waal – namen deel aan deze geslaagde bijeenkomst. Inleiders als bijv. prof. Ad Knotter, dr. Willebrord Rutten en drs. Leen Roefs maakten duidelijk dat de wortels van de Zuid Limburgse vakbeweging onmiskenbaar liggen in Wallonië en het Duitse grensgebied. Ongetwijfeld wordt  in de toekomst ook op dit thema door de werkgroep verder geborduurd.
In het jaar van de Mijnen – 2015 – is veel aandacht besteed aan de vakbeweging in het mijnbedrijf en aan de sociaaleconomische gevolgen van de sluiting van de mijnen, een halve eeuw geleden.