Het geheugen van de vakbeweging

Nu via ‘de snelweg’ toegankelijk…

De ‘Wim Kok’ en ‘Lodewijk de Waal’ tapes

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam investeert al weer enkele jaren in zogenaamde ‘oral history projecten’. Wat onder meer inhoudt: via gesprekken en interviews zicht krijgen op aspecten van sociale en vakbondsgeschiedenis, die je niet zo direct terugvindt in het meeste geschreven of digitale materiaal.
Dat leidt in 2016-2017 tot een serie uitgebreide en boeiende interviews met Wim Kok (1938-2018), in 2018 gevolgd door een reeks niet minder spannende gesprekken met Lodewijk de Waal.

Het resultaat: vele uren uniek vakbondshistorisch videomateriaal.

De VHV heeft er op zijn website al meermalen aandacht aan besteed, waarbij jammer was dat de toegang tot de video’s niet steeds even direct was.
Dankzij contact met het IISG is het nu mogelijk zonder omwegen vanaf de VHV-website de tapes te bekijken. Hieronder het overzicht én de links naar de interviews.

Jan Verhagen
december 2021

By the way…
Ook de VHV zelf ‘doet’ aan oral history: op het VHV-videokanaal bestaat sinds enkele jaren de playlist ‘vakbondsgasten’. Hier komen, soms minder bekende, maar door de wol geverfde, en daardoor niet minder boeiende, vakbondsmensen aan het woord. Variërend van Hans Hubregtse die vertelt over zijn jaren bij het in de jaren ’80 geruchtmakende metaalbedrijf Howson Algraphy in Soest, tot de wederwaardigheden van de voorganger van  huidig CNV-voorzitter Piet Fortuin, Arend van Wijngaarden.

De Wim Kok tapes

DeelThema en link
1Interview met Wim Kok over de belangrijke politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de jaren ’60 en ’70 en de rol en invloed van de vakbeweging daarbij. 1961-1980. 
110 min.
2Interview met Wim Kok over zijn ontwikkeling van medewerker Bouwbond NVV tot voorzitter NVV. Over het einde van de geleide loonpolitiek en het mislukte sociaal akkoord van 1972. Speciale aandacht voor de relatie met het kabinet Den Uyl en zijn loonpolitiek. 1965-1977.
146 min.
3Interview met Wim Kok over het streven van de vakbeweging naar maatschappijvernieuwing en nivellering. Aandacht voor de gevolgen hiervan voor de relatie met de werkgevers en met de andere vakcentrales. 1968-1980. 
117 min.
4Interview met Wim Kok over de rol van de vakbeweging in de totstandkoming en uitvoering van de sociale zekerheid en het werkgelegenheidsbeleid. Aandacht voor de gevolgen hiervan voor de relatie met de sociale partners en de overheid en de bijzondere rol van de SER. 1973-1985. 
118 min.
5Interview met Wim Kok over de fusie van NKV en NVV tot FNV in 1976. Gesproken wordt over de redenen van de fusie, het proces zelf en de gevolgen daarvan voor de leden en de relatie met de politiek. Ook aandacht voor het afhaken van de CNV. 1970-1980. 
124 min.
6Interview met Wim Kok over het akkoord van Wassenaar (1982). Aandacht voor de aanloop naar het akkoord, het bijna-akkoord van 1979, de belangrijkste thema’s, en de invloed ervan op vakbeweging en samenleving. 
112 min.
7Interview met Wim Kok over de samenwerking met buitenlandse werknemersorganisaties en zijn rol daarin. In het bijzonder wordt gesproken over de relatie met het Europees verbond van Vakverenigingen (EVV/ETUC) en het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV/ICFTU). 
126 min.
8Interview met Wim Kok over zijn ervaringen als NVV/FNV voorzitter aan de hand van foto’s uit het archief van het IISG. Gesproken wordt over zijn relatie met andere vakbondsleiders en politieke leiders. 
64 min.
9Trailer voor de interviewserie met Wim Kok. 2016.
3 min.

De Lodewijk de Waal tapes

DeelThema
1Deel 1: Voorzitter van de FNV (interview 9 februari 2018) 
137 min.
2Deel 2: De hervormingen onder de twee paarse kabinetten. (interview 9 april 2018) 
117 min.
3Deel 3: De relatie met de kabinetten Balkenende. (interview 9 april 2018)
128 min.
4Trailer voor de interviewserie met Lodewijk de Waal. 2018.
3 min.