Het geheugen van de vakbeweging

Beeld uit het webinar van 7 mei – Vlnr Ariana Blokzijl, Jan Jacob van Dijk, Erik Nijhof en Lodewijk de Waal


Herbeleef Webinar

´De wederopbouw van de vakbeweging
na de Tweede Wereldoorlog
´

Kijk terug…

Op vrijdagmiddag 7 mei 2021 heeft de VHV een Vriendenbijeenkomst gehouden in de vorm van een Webinar. Onderwerp van de bijeenkomst: De wederopbouw van de vakbeweging na de Tweede Wereldoorlog. van de bijeenkomst is een videoregistratie gemaakt die in het VHV videokanaal op Youtube. Ga daarvoor naar…


Inleiders van de middag zijn (vlnr)  de wetenschappers Lex Heerma van Voss,
Erik Nijhof en (oud) vakbondsbestuurder Jan Jacob van Dijk

Meer over het programma…

  • Lex Heerma van Voss gaat in op de wederopbouw van de vakbonden in en direct na de oorlog. Dit tegen de achtergrond van de wederopbouw, het oprichten van de Stichting van de Arbeid (1945), de Sociaal-Economische Raad (SER, 1950), de geleide loonpolitiek en de opbouw van de sociale zekerheid en verzorgingsstaat.
  • Erik Nijhof bespreekt het ontstaan en ontwikkeling van de Eenheidsvakbeweging en Eenheidsvakcentrale (EVB, EVC) en de relatie tot de ´erkende´ vakbonden en de geleide loonpolitiek.
  • Jan Jacob van Dijk beziet de ontwikkelingen vanuit Christelijke hoek. Hij gaat in op de rol van het CNV en de relatie die deze vakcentrale had met de andere vakbonden en de (Christelijke) werkgevers.
Ariane Blokzijl

De bijeenkomst wordt afgesloten met een discussie onder leiding van Ariane Blokzijl tussen de inleiders. Vragen kunnen online worden gesteld/

De focus ligt hierbij op de periode van 1943 – als de eerste initiatieven tot heroprichting vakbonden worden genomen –  tot 1955, wanneer de samenwerking naar aanleiding van het Bisschoppelijk Mandement (1954) stopt.

Met welke visie gingen de vakbonden aan de slag? En zijn er momenteel nog sporen waarneembaar van deze visie en de wijze waarop de vakbeweging zich positioneert?

Onderdeel van de herstart is de nieuwe inrichting van de vakbeweging volgens de uitgangspunten van het Blauwzwarte boekje.
Zie ook  Bevrijding brengt samenwerking op gang  en Het Bisschoppelijk Mandement van 1954.