Het geheugen van de vakbeweging

Bert Breij interviewt 25 vakbondsvoorzitters

Twee miljoen leden

De Vakbondshistorische Vereniging bestaat in 2008 25 jaar. Een van de eerste publicaties die de VHV uitbracht was een brochure onder de titel ‘De Vakbeweging jubileert’. Het was een beschrijving op welke wijze door de jaren heen aandacht werd besteed aan jubilea en jubilarissen. Nu jubileert de VHV zelf. En daar wordt natuurlijk op verschillende wijze bij stilgestaan. In het verleden werd bij jubilea al gauw gedacht aan een gedenkboek waarin dan trots een resumé werd gegeven van de handel en de wandel en de resultaten die in de loop van de jaren waren geboekt. Ook bij dit jubileum is gekozen voor een boek. Maar niet zo maar een boek. Het is werkelijk een uniek boek geworden. Een boek ook waar de VHV trots op is dat dit verschijnt bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum. Nog nooit immers is het vertoond dat zo goed als alle voorzitters van de vakcentrales en de daarbij aangesloten bonden in één gezamenlijke uitgave hun visie geven op de betekenis van historisch bewustzijn en het belang daarvan voor de toekomst van de vakbeweging.

Bert Breij overhandigt VHV-voorzitter het eerste exemplaar van Twee miljoen ledenBert Breij (links) overhandigt VHV-voorzitter Jaap van der Linden het eerste exemplaar van Twee miljoen leden (2008)

Het is een boek dat uitdaagt om met elkaar de discussie over dit onderwerp te voeren. Een boek ook dat tongen losmaakt en hopelijk mensen in beweging brengt.
Het boek heeft als titel meegekregen: ‘Twee miljoen leden’. En als ondertitel: ‘Over het verleden, de toekomst en het heden van de Nederlandse vakbeweging’.
Daarmee wordt aangetoond dat de vakbeweging – ook al wordt er wel eens badinerend gesproken over de representativiteit – een maatschappelijke factor van grote betekenis is, altijd is geweest en, tenzij er gekke dingen gebeuren, ook in de toekomst zal blijven. Maar dat neemt niet weg dat een discussie over de toekomst niet moet worden geschuwd. Staand in het heden en kijkend naar het verleden moet de toekomst in het vizier worden genomen. Daar nodigt dit boek toe uit. De VHV zal daar graag een verdere bijdrage aan leveren.

Het initiatief voor het boek is geboren uit een discussie van een paar mensen van de VHV met Bert Breij over het toekomstperspectief van de VHV, maar in het verlengde daarvan ook over de toekomst van de vakbeweging zelf. Die zijn immers onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

De VHV heeft vervolgens aan Bert gevraagd vorm en inhoud te geven aan het idee en Bert heeft die uitdaging met graagte aanvaard. Bert, oud vakbondsjournalist, en diensthoofd Industriebond FNV, en thans directeur van Communication Concert, heeft alle interviews met de voorzitters zelf gedaan en ook verder bewerkt. Daarnaast heeft hij met een aantal relevante gebeurtenissen, feiten en cijfers het boek gecompleteerd. Hij deed dit als een geïnteresseerd lid van de VHV.

Uiteraard heeft Bert van de VHV alle ruimte gekregen bij het maken van het boek, waaronder de keuze van de onderwerpen en soms ook een wat persoonlijk getinte inkleuring en interpretatie van feiten. Die komen daarmee ook voor zijn rekening.

Wij zijn Bert en alle anderen die verder aan de totstandkoming van het boek hebben mee gewerkt veel dank verschuldigd. Wij wensen u veel leesplezier en wij hopen dat de inhoud in de komende tijd veel aanleiding zal zijn voor gesprek en bezinning. De VHV wil daarvoor graag een platform bieden.

 

Jaap van der Linden, voorzitter van de VHV

 

25 VOORZITTERS GEINTERVIEWD…

Agnes Jongerius, FNV Vakcentrale

René Paas, CNV Vakcentrale

Ad Verhoeven, MHP Vakcentrale

Jeroen Glas, FNV Jong

Klaas Pieter Derks, CNV Jongeren

Henk van der Kolk, FNV Bondgenoten

Jaap Jongejan, CNV Bedrijvenbond

Dirk Swagerman, CNV Dienstenbond

Dick van Haaster, FNV Bouw

Arend van Wijngaarden, CNV Hout en Bouw

Walter Dresscher, Algemene Onderwijsbond

Michel Rog, CNV Onderwijs

Huub Elzerman, Nederlandse
Vereniging van Journalisten

Edith Snoey, ABVAKABO FNV

Paul Koeslag, CNV Publieke Zaak

Herman Leisink, FNV KIEM

Anya Wiersma, FNV Vrouwenbond

Jacques Teuwen, De Unie

Reginald Visser, CMHF

Wim van den Burg, AFMP/FNV

Hans van Duijn, NPB

Marcel van den Broek, NAUTILUS NL

Martin Spanjers, FNV Zelfstandigen

Ben Francooy, FNV HORECABOND

Aldert Hazenberg, ANBO