Het geheugen van de vakbeweging

Tonnis van der Heeg

Tonnis van der Heeg is geboren te Groningen op 29 maart 1886. Reeds als kleermakersgezel sluit hij zich aan bij de vrije-socialisten. Als hij in 1902 Evert Kupers ontmoet wordt hij lid van “De Zaaier”. Op 18-jarige leeftijd sluit hij zich aan bij de SDAP en bij de kleermakersvereniging “Vooruitgang door Broederschap”.

Tonnis van der HeegTonnis van der Heeg

In 1908 vertrekt Van der Heeg naar Amsterdam en vindt werk bij de Coöperatieve Kleermakerij. Van de afdeling Amsterdam van de Bond in de Kleedingindustrie wordt hij, eveneens in 1908, voorzitter om kort daarna de eerste bezoldigde bestuurder van de afdeling te worden. In 1913 leidt hij de kleermakersstaking in Amsterdam die het eerste plaatselijke looncontract oplevert. In 1915 volgt Van der Heeg Kupers op als bondssecretaris en in 1918 als voorzitter. Het mooiste resultaat van zijn voorzitterschap komt als de bond er in 1919 in slaagt, na lange onderhandelingen en een reeks van stakingen, een landelijke loonregeling af te spreken. Reeds aan het begin van de Duitse bezetting van Nederland wordt Van der Heeg, samen met veertien andere vakbondsbestuurders door de bezetter ontslagen. Als hij aan het eind van de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zit in Enschede heeft hij overleg met Van Pelt van de textielarbeidersbond.
Na de beëindiging van de Tweede wereldoorlog wordt de kleermakersbond niet heropgericht, maar ontstaat de Algemene Nederlandse Bond van Arbeiders en Arbeidsters in de Textiel- en Kledingbedrijven “De Eendracht” waarvan Van der Heeg voorzitter wordt.
In 1949 gaat Van der Heeg met zijn pensioen.