Het geheugen van de vakbeweging

Johan Stekelenburg – Allemansvriend

Voorwoord

In 1968 trad Jeroen Terlingen in dienst bij de Algemene Nederlandse Metaalbedrijfsbond (ANMB) als redacteur van het onvolprezen weekblad ‘De Metaalkoerier’. In de zomer van hetzelfde jaar zeilde met Johan Stekelenburg op de Friese meren, omdat hij als bedrijvenmedewerker in Friesland de voltallige redactie had uitgenodigd het skűtsjesilen bij te wonen. Zonder ooit hecht bevriend te raken, hebben Terlingen en Stekelenburg elkaar daarna nooit meer uit het oog verloren. Ze fantaseerden over een biografie die ver na het actieve leven van Stekelenburg zou verschijnen. Het overlijden in 2003 versnelde de totstandkoming ervan.

Boekomslag Allemansvriend, de biografie van Johan StekelenburgBoekomslag Allemansvriend, de biografie van Johan Stekelenburg

Hij was erbij toen ik voor de vakbeweging de publiciteit verzorgde rondom de bedrijfsbezetting van de Grofsmederij in Zoeterwoude en verliefd werd op mijn huidige vrouw, aan wie dit boek is opgedragen.

We hadden nauw contact toen ik voor het weekblad Vrij Nederland een portret schreef van Dick Visser, de man met wie hij streed om het voorzitterschap van de Industriebond FNV. (Het verhaal werd gelukkig wegens verregaande eenzijdigheid nooit gepubliceerd, maar aangezien het concept in brede kring circuleerde, kostte het Visser de kop).
Jeroen Terlingen, biograaf van Johan Stekelenburg

Toen ik in 1990 kanker kreeg, raakten we een avond aangeschoten, elkaar overtreffend in morbide grappen over de onrechtvaardigheid van het leven. In de maanden dat we nog hoopten dat zijn slokdarmoperatie genezing zou betekenen, spelde hij mijn inmiddels verschenen boek met ervaringen van mensen die kanker hebben overleefd.
Als docent aan de School voor Journalistiek in Tilburg haalde ik hem soms in een les om aan toekomstige journalisten te vertellen hoe intensief hij zich op interviews voorbereidde. Ik schreef zijn speech ter gelegenheid van het vierde lustrum van de School, waarin hij de oppervlakkigheid van de journalistiek hekelde. In die tijd fantaseerden we over een biografie. Hij was ijdel genoeg om het een aantrekkelijk idee te vinden en ambitieus genoeg om het project uit te stellen tot na zijn 93ste.
Een paar maanden na zijn dood hebben Heleen Stekelenburg-Hoekstra (kortweg ‘Hoek’) en ik besloten dat die biografie er toch moest komen. Zonder haar hulp was dat niet gelukt, maar er zijn meer mensen die een onmisbare bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit boek. De gemeente Tilburg verklaarde zich bereid de presentatie van het boek ten stadhuize te verzorgen en maakte de uitgave mede mogelijk door een afnamegarantie. Dank ook aan Marty en Wil Sciarone, die net als Anna Malmsten het verblijf op mijn vaste stek in Toscane al zovele jaren een feest maken. Ik ben Ingrid Meijer erkentelijk, die het manuscript van waardevolle opmerkingen voorzag. Mijn 53 gesprekspartners, aan wie ik eveneens veel dank ben verschuldigd, staan in de ‘ver-antwoording’ achter in dit boek in alfabetische volgorde vermeld.
Over de aanwezigen bij de herdenkingsplechtigheid, die een week na Johans overlijden in Tilburg werd gehouden, is heel vaak gezegd dat zij een unieke afspiegeling vormden van de vrienden die hij tijdens zijn leven maakte in alle geledingen van de samenleving. Dat verklaart de titel.

Macciano/Utrecht, augustus 2005
Jeroen Terlingen

Inhoud

De tekst van het boek is in zijn geheel als pdf te lezen en te downloaden.
De tekst is op trefwoord en via de inhoudsopgave doorzoekbaar.

Ook de afzonderlijke hoofdstukken

zijn als pdf  te lezen, te downloaden en te doorzoeken.

Volledige tekst (pdf)

Per Hoofdstuk:

        Voorwoord

8. Tilburg-soap

1.    Allemansvriend

9.  Een verademing

2.  Tweejarig isolement

10.Opvolger van Wim

3.  Eerste schreden

11. Buffelen!

4.  Opvolger van  Arie

12.Het laatste plakboek

5.  Opvolger van Hans

     Epiloog

6.  WAO-crisis

     Verantwoording

7. Polderjongen

     Personenregister