Het geheugen van de vakbeweging

FNV-video’s naar Youtube-kanaal VHVakbeweging

De organisatorische vernieuwing van de FNV heeft ook gevolgen voor de websites. De daar geplaatste video’s zijn overgedragen aan de VHV. Vanaf nu worden ze gestaag geplaatst in het VHV Youtube-kanaal VHVakbeweging. Daar zijn ze gerubriceerd in zogenaamde afspeellijsten.

Koopkracht en echte banen, beeldmerk van een FNV-campagne, ondersteund door enkele videospotsKoopkracht en echte banen, beeldmerk van een FNV-campagne, ondersteund door enkele videospots

De afspeellijsten in het Youtube-kanaal corresponderen met de dossiers binnen de website Het geheugen van de vakbeweging.

Videokanaal VHVakbeweging
Afspeellijsten

Dossier

Afspeellijst

Videofilms

Arbeidsmarkt / Werkgelegenheid

Arbeidsmarkt en werkgelegenheid

 Onder meer Mars voor echte banen

Arbeidsvoorwaardenbeleid

Arbeidsvoorwaardenbeleid / CAO

 Onder De FNV gaat niet opzij (1977)

Arbeidswetgeving

Arbeidswetgeving

 Onder meer NVV en SDAP op de bres (1923)

Bedrijf(stak) / Vakbondswerk in bedrijf en sector

Vakbondswerk in bedrijf

 (nog leeg)

Internationaal

Internationaal vakbondswerk

 Onder meer Europa verdient beter (2005)

Kwaliteit van de arbeid

Kwaliteit van de arbeid

 Onder meer Workers’ Memorial Day (2014)

Medezeggenschap

Medezeggenschap

 Onder meer NVV en SDAP op de bres (1923)

Organisatie van de vakbeweging

Organisatie van de vakbeweging

 Onder meer films van diverse jubilea

Over de VHV

VHV

 Het geheugen van de vakbeweging

Regio / Vakbeweging in de regio

Regionaal vakbondswerk

 Onder meer Boze Aldel-medewerkers in Den Haag (2014)

Scholing en vorming

Scholing en vorming

 Onder meer Vormingswerk van KAB / NKV

 

FNV Senior

 Onder meer gesproken versie van FNV Senior

Sociale zekerheid

Sociale zekerheid

 (lijst is nog leeg)

Vakbondsvrouwen

Vakbondsvrouwen

 (lijst is nog leeg)

Volkshuisvesting

Volkshuisvesting

 (lijst is nog leeg)

Het geheugen van de vakbeweging