Het geheugen van de vakbeweging

Website Vakbondsverhalen, printscreen

Breed palet aan inspirerende verhalen, videofilms, podcasts

Vakbondsverhalen online

Op initiatief van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) is de website Vakbondsverhalen ontwikkeld. Doel ervan is bij te dragen aan het historisch bewustzijn van (kader)leden en het brede publiek over de Nederlandse vakbeweging.

Erfgoed en geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging kunnen via dit project worden gebruikt om te binden, te inspireren en wijzer te maken. Het bevorderen van een gemeenschappelijke identiteit binnen de vakbeweging. Om dit doel te bereiken zijn vijftig toegankelijke en boeiende verhalen uit de rijke geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging samengesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van geschreven tekst, maar ook zijn animatiefilms gemaakt, personen uit de recente geschiedenis geïnterviewd en is een breed pallet aan illustraties op de site geplaatst. Daarnaast zijn drie podcasts opgenomen met betrokkenen uit de vakbondsgeschiedenis en met vakbondshistorici.

De website is in vier delen onderverdeeld: Actie, Cultuur, Organisatie, Overleg. Eén van de verhalen wordt verteld door de eind 2017 overleden Arie Groenevelt.

De teksten en scripts zijn geschreven door Sjaak van der Velden (met steun van Floor van Gelder (VHV)), terwijl Christel Schuurman de eindredactie voor haar rekening nam. Else Siemerink van Mals Media maakte tien interviewfilms samen met cameraman Florian Koch. Bij vijf verhalen tekende Chris Versteeg van Project C een cartoon. De vijf animatiefilms zijn gemaakt door Maarten van Nierop van 3MP Online videoCees Hartman produceerde de podcasts. De website is ontworpen en gebouwd door Dog and Pony Amsterdam en Jordi Verdult van Verdult Works. De algehele coördinatie van het project was in handen van Susan Leclercq IISG).

Ga naar Vakbondsverhalen…