Het geheugen van de vakbeweging

Lodewijk de Waal
VHV-voorzitter Lodewijk de Waal: “Keep calm and carry on”


Uitstel tot nader order

VHV Vriendenbijeenkomst gaat NIET door

Gezien de actuele ontwikkelingen ziet het VHV-bestuur zich gedwongen de Vriendenbijeenkomst van 9 mei 2020 te schrappen. Het bestuur zal op een later tijdstip, zo gauw het hoogtepunt van de coronacrisis achter de rug is,  overleggen of misschien in het vroege najaar deze bijeenkomst alsnog kan worden georganiseerd, zonder dat die met de geplande najaarsbijeenkomst in concurrentie komt. Het thema van de bijeenkomst zou zijn de herstart van de vakbeweging na Tweede Wereldoorlog zowel in het zuiden vanaf  1944 als boven de grote rivieren in 1945, over de houding van de verschillende vakbonden tijdens de economische en sociale wederopbouw en bij de uitbouw van de verzorgingsstaat.

Jan Jacob van Dijk, Lex Heerma van Voss en Erik Nijhof hadden al hun medewerking aan de bijeenkomst toegezegd. Hen is gevraagd – vooruitlopend op definitieve berichtgeving – al vast publicaties dan wel eigen artikelen die betrekking hebben op het thema, bij de VHV-website aan te leveren.

Het VHV-bestuur wenst iedereen veel sterkte in de komende tijden, en zoals de Britten zeggen “Keep calm and carry on”.

Amsterdam, 20 maart 2020

Lodewijk de Waal, voorzitter