Het geheugen van de vakbeweging

Ten geleide

Voor u ligt het boekje ‘Het gezicht van de vakbeweging Rotterdam II’. De werkgroep Regio Rotterdam van de Stichting VHV, Vrienden van de Historie van de Vakbeweging, is er opnieuw in geslaagd enkele tientallen en portretten samen te stellen van (oud-)bestuurders en kaderleden uit de regio.

Het was geen eenvoudige opgave voor de kleine groep vrijwilligers om dit resultaat te bereiken. De suggestie voor een vervolg op het eerste boekje werd geuit in een bijeenkomst van de werkgroep. Allereerst de vraag kunnen wij dit aan en van wie willen wij een levensbeschrijving maken? Namen selecteren, ons afvragen is betrokkene nog in leven, bereikbaar en bereid mee te werken? Of is wellicht een familielid in staat te vertellen over zijn leven zodat er toch een goed beeld ontstaat? Dat leidt dan weer tot het leggen van contacten, afspraken maken en gesprekken voeren, soms meer dan eens met de betrokkenen. Vervolgens natuurlijk het uitwerken van het besprokene.

Het was een veelomvattend werk. Het resultaat is dat van een groep vakbondskaderleden en enkele oud-bestuurders hun activiteiten en verdiensten in de naoorlogse ontwikkeling van werk en samenleving zijn vastgelegd. Vakbonden zijn niet zo goed in beschrijvingen en publicaties over het eigen verleden. Ze zijn gericht op het werk van nu en voor de toekomst. In dit boekje worden de grote veranderingen duidelijk die hebben plaats gevonden in dat werk en de werkomstandigheden zoals beschreven in de persoonlijke geschiedenis van de betrokken personen.

Onze leidraad was het bekende ‘in het heden ligt het verleden en in het nu wat worden zal’. Opdracht aan de lezer: Neem kennis van het boekje over dat verleden en bouw mee aan die toekomst.

 Henk van der Pols,

Lid werkgroep VHV-Rotterdam