Het geheugen van de vakbeweging

Werkgroep Rotterdam

Omslag ‘Kranen over de wal’ over de Havenstaking van 1970 (initiatief VHV-werkgroep Rotterdam, redactie Sjaak van der Velden)

De VHV werkgroep Rotterdam is in het jaar 2004 opgericht. Een van haar eerste activiteiten was het in beeld brengen van de havenstaking in 1970. In 2005  presenteerde de werkgroep  tijdens een daartoe georganiseerd symposium het boek: ‘Kranen over de wal’.
Het stoomschip ‘Rotterdam’ werd in augustus 2008 verwelkomd door de werkgroep met de brochure waarin haar geschiedenis staat vermeld.
Op 20 oktober 2008 presenteerde de werkgroep tijdens een bijeenkomst in het gebouw van het Gemeente Archief Rotterdam haar eerste boekje: ‘ Het gezicht van de vakbeweging – Rotterdam’.

Het door haar opgestelde document over de Ambtenarenstaking 1983 mocht de werkgroep presenteren tijdens een symposium  op 30 oktober  2010 in Rotterdam. In 2011 was het 100 jaar geleden dat de eerste zeeliedenstaking plaatsvond. Een reden voor de werkgroep om daar een document over te schrijven.
In april 2014 is het boek ‘Het gezicht van de vakbeweging in Rotterdam IIverschenen. Verder naar de toekomst toe worden momenteel plannen ontwikkeld om de geschiedenis van de arbeidersbeweging niet alleen Rotterdam maar ook in de regio in beeld te brengen.

Op deze site treft u verder een Inhoudsopgave van het boek aan. Daar staan ook de links naar een aantal ook als afzonderlijk webartikel gepubliceerde portretten.