Het geheugen van de vakbeweging

Verslagen

Verslag van het zesde jaar van de werkgroep Groningen

Inmiddels zijn we in het zesde jaar van het bestaan van de werkgroep Groningen beland. Tijd om even stil te staan bij de laatste activiteiten van de VHV in het noorden.

 • In het najaar van 2011 mochten we landelijk de VHV verwelkomen in de Groninger Archieven. Ed van Eibergen verzorgde een lezing over de aanbesteding van het Openbaar Vervoer in het Noorden. De inhoud van het verhaal staat model voor de aanbesteding in het gehele land.
 • Woensdag 21 maart 2012 mochten we Bertus Mulder, auteur van “Het hart van de sociaal democratie”, een uitgave van de Wiardi Beckman stichting verwelkomen in de Groninger Archieven. Een geanimeerde avond ontstond rondom de lezing over de politicus Troelstra en zijn historische rol voor de arbeidersbeweging en de rol van de vakbeweging einde 19e en begin 20e eeuw. Het koor “de Volksstem” heeft een aantal liederen gezongen uit de tijd van Troelstra.
  Lees het verslag…
 • In de afgelopen periode hebben we twee historische wandeltochten gehouden te Groningen, de eerste op basis van inschrijving in de maand mei 2012, de tweede voor een personeelsdag van de FNV in de maand september 2012.
  Lees de wandelroute Het Rode Spoor…
 • We bezinnen ons om van de wandeltocht een fietstocht te maken om verder gelegen monumenten of plaatsen van de geschiedenis te bezoeken.
 • De cursus “geschiedenis van de arbeidersbeweging te Groningen” kon wegens te weinig aanmelding dit jaar niet doorgaan.
 • Het schrijven van korte stukjes als bijdrage aan de plaatselijke en regionale geschiedenis van de arbeidersbeweging gaat rustig door. Deze stukjes worden op ons deel van de VHV site gepubliceerd.
 • De eerste voorbereiding is door de werkgroep getroffen voor een lezing over de kleermakersstaking in 1903 te Groningen. Deze bijeenkomst moet komende winter plaatsvinden.
 • Op zaterdag 13 oktober stonden we met een stand op de Groninger dag van de geschiedenis
 • Dank willen we betonen aan de Groninger Archieven die ons met haar faciliteiten de benodigde hulp geeft en de historische vereniging “Stad en Lande”en de Genealogische Vereniging voor de goede samenwerking in het afgelopen jaar.
 • Ook in het bijzonder willen we Angie Timmer danken voor de prachtige promofilm die zij gemaakt heeft. De film staat op de website en we zijn van plan deze film veelvuldig in te zetten tijdens thema bijeenkomsten, cursussen, het archief, enz.

Jan Rootlieb

November 2012