Het geheugen van de vakbeweging

De landarbeidersstaking in Blijham van 1913

Uitnoding voor lezing over Landarbeidersstaking 1913 in Blijham

De landarbeidersstaking in Blijham in 1913 was een van de eerste ‘moderne’ stakingen in de Nederlandse landbouw. Dat wil zeggen: een staking die georganiseerd werd door een landelijke vakorganisatie met als doel een betere CAO te krijgen. Het was de eerste van een lange reeks stakingen in Oost-Groningen, die in 1929 tot een ware strijd om de macht leidde. De lezing gaat in op de sociale tegenstellingen in Oost-Groningen, het opkomen van de vakbeweging en het ontstaan van moderne arbeidsverhoudingen, waarin de onderhandelingstafel centraal kwam te staan. Niet alleen de feitelijke armoede, maar vooral het gevoel van onrecht en de compromisloze stellingname van de werkgevers leidde tot felle reacties. De politisering van het conflict maakte het vinden van een oplossing nog moeilijker. De lokale samenleving raakte hierdoor grondig verstoord. De trauma’s werkten decennia lang door.

Op woensdag 20 maart 2013 spreekt  Otto S. Knottnerus  (socioloog, historicus, publicist en schrijver) over deze landarbeidersstaking. Aan deze avond wordt ook meegewerkt door het koor De Volksstem uit Groningen met een aantal toepasselijke liederen.  Deze avond is onderdeel van de serie lezingen Arm en Rijk, over het leven van arme en rijke Groningers. en wordt georganiseerd in samenwerking met de Werkgroep Groningen van de VHV,

De serie van vijf lezingen is georganiseerd door de Nederlandse Genealogische Vereniging NGV, afdeling Groningen, de cultuurhistorische vereniging Stad en Lande en het RHC Groninger Archieven .   Alle avonden hebben plaatsgevonden in het gebouw van het RHC Groninger Archieven,  Cascadeplein 4 te Groningen.