Het geheugen van de vakbeweging

Werkgroep Groningen

Sinds 2006 is er een werkgroep actief in Groningen van de stichting Vrienden van de Historie van de Vakbeweging(VHV). Deze stelt zich ten doel zich actief te bemoeien met de geschiedschrijving van de vakbeweging in het noorden en de vereniging een gezicht te geven in de regio.

Doel is de historie van de vakbeweging haar eigen plek te geven in zowel de landelijke als de regionale geschiedenis. Zeker op het gebied van de sociale geschiedschrijving moet er regionaal nog veel gebeuren.

De werkgroep wil het verhaal schrijven van de ‘gewone’ kaderleden en de gebeurtenissen in de diverse bonden en bedrijven. Het zijn korte schetsen over personen en gebeurtenissen die voornamelijk op ‘oral history’ zijn gebaseerd.