Het geheugen van de vakbeweging

Zuid-Holland

Den Haag

15 Stapjes terug, Herinneringen uit de Haagse regio

Auteur(s) Jan Zorgdrager.
Trefwoorden —
Bijzonderheden Verslagen en schetsen van gesprekken met Haagse vakbonders, waarbij veel namen van personen en organisaties de revue passeren.
Aantal pag. 68 (A5).
Illustraties Tekeningen Adriaan Soeterbroek.
Uitgave Industriebond FNV, 1984.
ISBN —

Katwijk

Een herleefd verleden, Geschiedenis van 100 jaar vakorganisatie te Katwijk

Auteur(s) J. Plokker en J.D.v.Delft
Trefwoorden Visserij, Patrimonium (Vaderlijk Erfdeel). Draagt Elkanders Lasten, ziektekas,, bouw, kuipers, christelijke bestuurdersbond.
Bijzonderheden Aardige combinatie van CNV-verleden en de opkomst hen het wedervaren van de (christelijke) arbeidersbeweging in Katwijk.
Aantal pag. 52 pag., A4-formaat
Illustraties Bescheiden.
Uitgave CNV, afdeling Katwijk, mei 1985.
ISBN —

Leiden

Stromen en stroompjes, Tachtig jaar vakbondswerk in Leiden

Auteur(s) Jan Zorgdrager.
Trefwoorden Eenheidsvakbeweging (EVC), fusie katholieke en socialistische vakbeweging
Bijzonderheden Bescheiden uitgave met zelfs enkele advertenties.
Aantal pag. 30 (A5).
Illustraties Foto’s, krantenknipsels.
Uitgave Industriebond FNV, 1986.
ISBN —

Rotterdam

Rotterdam, Stad van “de opgestroopte mouwen”

Auteur(s) Toon Schrijver
Trefwoorden Bouw, meubelmakers, scheepstimmerlieden, drankgebruik, Rijmond, EVC, Eimert Sinoo, schilders, stucadoors, Sint Joseph.
Bijzonderheden Groot formaat, rijk geïllustreerd.
Aantal pag. 253.
Illustraties foto’s, affiches, tekeningen.
Uitgave Stichting FNV Pers, 2000.
ISBN 90-74736-24-6

f 75,- ja, f 25,- nee, Een eerste verkenning van de Rotterdamse werf- en havenstaking

Auteur(s) Ad Teulings, Frans Leijnse.
Trefwoorden Staking, Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland (m.l.), CPN, Rode Tribune, Arbeidersmacht, koppelbazen, ondernemingsraad, Wilton-Fijenoord, ANMB, St. Eloy, CMB, Gusto, Verolme, Rijn-Schelde, CMB, OVB.
Bijzonderheden Chronologisch verslag van acties in 1970.
Aantal pag. 113, zakagendaformaat.
Illustraties Foto’s , krantenknipsels.
Uitgave Universitaire Pers Rotterdam, 1970.
ISBN —

Kranen over de wal, De grote Rotterdamse metaal- en havenstaking van 1970

Auteur(s) Sjaak van der Velden (red.), Ferry de Goey, Foeke Kuiper, J.S.C. Schoufour, Lex Heerma van Voss, Jan Oosthoek, Nico Sannes, Koos Schoonens, Alfres Kleinknecht & W.M. Naastepad, Gerard Schrijver, Arie Slaager
Trefwoorden Staking (1970), Arbeidersmacht, OVB, SVZ, KBV, FHV, CBC, loonstrijd
Bijzonderheden Initiatief werkgroep Vakbondshistorische Vereniging (VHV). Publicatie opgenomen in de reeks van Stichting Historische Publicaties Roterodamum. Uitgebreid bronnenoverzicht, tips voor literatuur om verder te lezen, korte schets van betrokken (stakings)organisaties, stakingskroniek.
Aantal pag. 119.
Illustraties Foto’s, grafieken, krantenartikelen, tekeningen.
Uitgave Aksant, 2005.
ISBN 90-5260-191-7

Schiedam

Dan de beuk erin, Strijd om het behoud van Wilton

Auteur(s) Jan Zorgdrager.
Trefwoorden bedrijfsbezetting, Albert Etman (ondernemingsraad). Van Schellebeek, Dick Nas, politiek, Ruud Lubbers, Van Aardenne (minister), Arie van der Hek. Economische Zaken.
Bijzonderheden Verslag actie.
Aantal pag. 88 (A5)
Illustraties Foto’s.
Uitgave Industriebond FNV, 1984
ISBN —

Sliedrecht

Geen zand, geen eten, De Sliedrechtse baggeraars en hun bond, 1901-1986

Auteur(s) Huib Kraaijeveld, Karel Lanser, Jeroen Sprenger, Vincent Vrooland
Trefwoorden Centrale Bond van Transportarbeiders (geschiedenis), baggeraars, wereldomroep, stakingen 1921 -1981, Zuiderzeewerken..
Bijzonderheden Verschenen tgv 85-jarig bestaan van de afdeling van de bond
Aantal pag. 80.
Illustraties Foto’s (mooi).
Uitgave Bouw- en Houtbond FNV, afdeling Sliedrecht, 1986
ISBN —

De Sliedrecht Strategie, Alle fases van een vakbondsactie

Auteur(s) Jan Bom, Aad Penning, afd. publiciteit Dienstenbond FNV.
Trefwoorden Arbeidstijdverkorting, ziekenfonds, ondernemingsraad, actie, bedrijfsbezetting, draaiboek.
Bijzonderheden —
Aantal pag. 28 (A5).
Illustraties Foto’s, kopieën actiedocumenten.
Uitgave Dienstenbond FNV, 1984.
ISBN —

Vlaardingen

En nooit gaan de stonden der vriendschap voorbij, De Arbeiders Jeugd Centrale in Vlaardingen

Auteur(s) Herman van der Lee.
Trefwoorden AJC, Koos Vorrink, Plan van de Arbeid, rode halsdoek, trekvogels, Internationale Rode Nederzetting
Bijzonderheden Overdruk Historisch Jaarboek Vlaardingen.
Aantal pag. 31.
Illustraties Foto’s, tekeningen, affiches.
Uitgave Historisch Jaarboek Vlaardingen, 2004.
ISBN —

Zoeterwoude

Het grof schandaal, Blauwdruk van de bezetting van de Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij

Auteur(s) Ingrid Cramer, Mark Kranenburg, Jeroen Terlingen.
Trefwoorden Blauwdruk bedrijfsbezetting, metaal, Henk Slijkhuis, Dick ter Wisscha, Frans Mentzij, baron J.M.G.D. van Slingelandt, commissaris, Cor van Dijk, Piet Spijkers, H. P. Schut, Rinus van der Meerberg, Arie Montanje, Stan Poppe.
Bijzonderheden Literatuurlijst(je), journalistiek verslag en analyse bedrijfsbezetting.
Aantal pag. 184.
Illustraties Foto’s, kopieën krantenartikelen e.d.
Uitgave New Rhine Publishers (NRP), Leiden, 1978.
ISBN 90-6227-996-1.