Het geheugen van de vakbeweging

Overijssel

Enschede

Het Twentse Model, Honderd jaar Eendracht; Honderdtien jaar Vooruit; Honderdvijfentwintig jaar vakbeweging in Enschede

Auteur(s) Dik Nas.
Trefwoorden Jan Brinkhuis, Alphons Ariëns, textiel, spinnerij, weverij, zout, Jannink, Ledeboer, Sociaal Democratische Bond (SDB), Schuttersveld, Van Heek & Co., arbeidsraad, Enschedese Bestuurdersbond, Tubantia, J. Tusveld, J. Pieterson, St. Joseph,, De Eendracht, A. H. J. Engels, staking (1924, 1932, 1954), uitsluiting, Grolsch, Jan Tijhof, Gerrit Visser, oorlog, Stork, metaal, Sint Eloy, George Poelman,, St. Lambertus, Hennie Rönitz, Vredestein.
Bijzonderheden Uitgebreid verslag met aanvullende analyse met aandacht voor industrie, mensen en bonden.
Aantal pag. 187.
Illustraties Royaal geïllustreerd, foto’s enz.
Uitgave Nationaal Vakbondsmuseum, FNV Bondgenoten, 1998.
ISBN 90-6861-165-8.

Hengelo

Hengelo, een bruisende stad, 100 jaar – FNV Bouw – Hengelo

Auteur(s) Toon Schrijver.
Trefwoorden Alg. Nederl. Bond van Meubelmakers, behangers en aanverwante vakgenoten, RK Bouwvakarbeidersbond Sint Joseph, Algemene Ned. Bouwarbeidersbond (ANB), RK Bond van Houtbewerkers, St. Antonius van Padua, Alg. Ned. Timmerliedenbond, Ned. Bond van Houtbewerkers, Stef Elzendoorn, Johan Otten
Bijzonderheden Lijst met sponsors.
Aantal pag. 172.
Illustraties Foto’s, afbeeldingen, affiches, tekeningen.
Uitgave FNV Bouw Hengelo, Comité Jubileum., Stef Elzendoorn en Ab Groot Ulen, 2003.
ISBN 90 70 794 – 10

Schalkhaar

Schalkhaar, zicht op kerk en dorp, Drie eeuwen geschiedenis

Auteur(s) Ton Groot Koerkamp, Paul Eggermont, Paul Tervoort.
Trefwoorden Geloof, middeleeuwen, reformatie, Kolmschate, katholiek, parochie, Maria van Frieswijk, werkliedenvereniging. KAB, NKV, NVV, KAV.
Bijzonderheden In deze publicatie vormt de aandacht voor de vakverenigingen slechts een bescheiden deel. Ook bescheiden aandacht voor de plattelandsverenigingen.
Aantal pag. 320
Illustraties Rijk geïllustreerd waaronder geografische kaartjes.
Uitgave Parochie H. Nicolaas, Schalkhaar, 1993
ISBN —

Steenwijk

Van turf en tabak tot plastic buizen, Uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging in Steenwijk en omstreken

Auteur(s) Ger Harmsen, Tilly Berkenbosch, Simon Mintjes.
Trefwoorden Veenarbeid, Noordwolde,stakingen, sigarenmakers, natuurbeleving, Jan J. Hof, Rode Dinsdag, Jan Boerwinkel, 1 mei viering, Hendrik de Vroome, coöperatie, jongeren, bestuurdersbond, Eenheidsvakcentrale (EVC) Dienst Uitvoerende Werken (DUW), tentoonstelling.
Bijzonderheden Ledentabellen, literatuurlijst, rigsiter persoonsnamen
Aantal pag. 187, gebonden.
Illustraties Bescheiden. Foto’s, tekening, linosnede stoelenmaker,kopieën.
Uitgave Industriebond FNV en Uitgeverij Ariadne (De Knipe), 1991.
ISBN 90-5389-013-0.

Twente

De moderne vakbeweging in Twente 1940 – 1945, Twents verzet tegen de nazificering van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen

Auteur(s) Drs. Marcel M. Timmerman.
Trefwoorden Bezetting, staking (april-mei 1943), NAF, NVV, EVC, Koos Vorrink, zuivering, Ereraad, Enschedese Bestuurders Bond (EBB), OSP, ANMB, CPN.
Bijzonderheden Personenregister, bronnenoverzicht, archiefoverzicht
Aantal pag. 200.
Illustraties Foto’s.
Uitgave Uitgeverij Broekhuis Hengelo, 1988.
ISBN 90-70162-431.