Het geheugen van de vakbeweging

Noord-Holland

Amsterdam

Het paleis aan de laan, De geschiedenis van het bondsgebouw van de ANDB

Auteur(s) Jack Kroes.
Trefwoorden Berlage, Henri Polak, Algemene Nederlandse Diamantarbeiders Bond (A.N.D.B.), architectuur, N.V.V.
Bijzonderheden Beschrijving van het ontstaan en geschiedenis van het A.N.D.B. bondsgebouw, nu ‘De Burcht’ geheten (Nationaal Vakbonds Museum).
Aantal pag. 112.
Illustraties Vooral weergaven van fresco’s van Richard Roland Holst (teksten Henriëtte Roland Horst) en bouwtekeningen van het pand.
Uitgave Industriebond NVV, 1979.
ISBN

De Amsterdamse Bouwer, Jubileumuitgave ledenblad

Auteur(s) Willem Stoeltie.
Trefwoorden Timmerlieden Vereeniging Concordia Inter Nos, schilders.
Bijzonderheden Jubileumuitgave in het kader van het 130-jarig bestaan van de afdeling. Artikelbijdragen van Roel de Vries, Jeroen Sprenger, Hans van der Pluijm (voorzitter Vereniging Amsterdamse Bouwbedrijven), Jaap van der Linden, Louis Groen, Gerrit Zaal, Adri Buur, Cees van Vliet, Jan Schuller, Jan Cremers en Willem Stoeltie. Tijdsbalk. Opgenomen volledige rapport van de werkstaking van timmerlieden in Amsterdam van januari 1895.
Aantal pag. 54 (A4).
Illustraties Kopieën oude ilustraties, affiches e.d.
Uitgave Bouw- en Houtbond FNV, afdeling Amsterdam, 1995.
ISBN —

Den Helder

Daar komen de Jantjes, Uit de geschiedenis van de Matrozenbond (1897 – 1933)

Trefwoorden Algemeneene Bond voor Nederlandsche Marine-Matrozen, revolutie (1918), muiterij (‘De Zeven Provinciën’) (1933), Henk Sneevliet.
Bijzonderheden Vaandel.
Aantal pag. 88.
Illustraties Foto’s (bescheiden).
Uitgave Vakbondshistorische Vereniging (VHV), 1997.
ISBN 90-71562-03-4

’t Veld

De Bouwvakarbeider van 1930 – 1940 in ’t Veld en omstreken

Auteur(s) Nico Breedijk
Trefwoorden Afsluitdijk, West-Friesland, Wieringermeer.
Bijzonderheden Scriptie-aanpak, reglement arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden.
Aantal pag. 13 pag.
Illustraties bescheiden.
Uitgave Bouw- en Houtbond FNV (V.K.O. N?6), januari 1988.
ISBN —

Nederhorst den Berg

De Bergse vakbeweging, Fragmenten uit de geschiedenis van vakbonden in Nederhorst den Berg 1904 – 1985

Áuteur(s) Henk van Huisstede.
Trefwoorden Algemene Ned. Bouwarbeidersbond (ANB), RK Bouwvakarbeidersbond Sint Joseph, Ned. Christ. Bond van Werknemers in de Hout- en Bouwnijverheid, Roomskatholieke Volksbond.
Bijzonderheden Veel naamsoverzichten leden, bestuur
Aantal pag. 111.
Illustraties Foto’s, kopieën krantenknipsels e.d.
Uitgave Bouw- en Houtbonden FNV, afd. Nederhorst den Berg.
ISBN —

Zaandam

Mannen die het schootsvel dragen, Honderd jaar Zaandamse Scheeps- en Bootwerkersvereniging Eensgezindheid 1896 – 1996

Auteur(s) René Conrad Cornelis Pottkamp.
Trefwoorden bootwerker, hout, anarchisme, Eenheids Vak Centrale (EVC), Centrale Bond van Transportarbeiders (CBT), Klaas Prins, politiek, vaandel.
Bijzonderheden Literatuurlijst, bronnenoverzicht.
Aantal pag. 48.
Illustraties Foto’s.
Uitgave Vakbondshistorische Vereniging (VHV), Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 1996.
ISBN 90-71123-40-5.

Het levensverhaal van Jan van Hesselingen 1868 – 1963,
Ervaringen en arbeidsomstandigheden.
De strijd om een menswaardig bestaan, gevoerd door een typische Zaankanter

Auteur(s) F. van Soeren. Trefwoorden Spoorwegstaking (1903), arbeidsomstandigheden, machinist, Hollandsche Spoorweg Maatschappij (H.S.M.) Bijzonderheden Auteur is kleinzoon van hoofdpersoon. Hij vertelt het persoonlijke levensverhaal aan de hand van persoonlijke aantekening van Van Hesselingen. Met lijst van afbeeldingen. Aantal pag. 124. Illustraties Fraai geïllustreerd. Uitgave F. van Soeren, Zaandam, 1998. ISBN 90-71123-53-7.