Het geheugen van de vakbeweging

Noord-Brabant

Breda

Van klei en zand, Geschiedenis van de K.A.B. in het Bisdom Breda

Auteur(s) W. G. Versluis.
Trefwoorden Diocesaan, sociale kwestie, R. K. Volksbond, R. K. Werkliedenbond, K.A.J. , K.A.J.V., gezinsorganisatie, Credo Pugno, staking, landbouw, C. A. Norbart, oorlog, N.A.F.
Bijzonderheden Jubileumboek (1904 – 1954).
Aantal pag. 253.
Illustraties Foto’s.
Uitgave K.A.B., bisdom Breda, 1959.
ISBN —

Dongemond

Uit het goede hout gesneden! 100 jaar FNV Bouw AFDELING DONGEMOND 

Auteur(s) Toon Schrijver
Trefwoorden R.K. Volksbond, R.K. Werkliedenvereniging “St. Joseph”, Rietsnijders, Ned.R.K. Bond van houtbewerkers, Meubelmakers, Behangers en Aanverwante Vakgenooten “St. “Antonius van Padua”, R.K. Bouwvakarbeidersbond “St. Joseph”, Bert van Amelsfoort, Rerum Novarum, Algemeenen Nederlandsche Bouwarbeidersbond, Biesbosch, Raamsdonksveer, Geertruidenberg, Woudrichem, Rijswijk (Nrd.Br.), wijk en Aalburg, Sleeuwijk, Dussen, Meeuwen, Werkendam.
Bijzonderheden
Aantal pag. 34
Illustraties Veel afbeeldingen, in kleur. Mooie vaandels.
Uitgave FNV Bouw Dongemond
ISBN —

Eindhoven

Eindhoven de lichtstad, 100 jaar FNV Bouw – Eindhoven

Auteur(s) Jeanne Sprengers – Claes, Toon Schrijver
Trefwoorden FNV Bouw, Centralen Bond van Bouwvakarbeiders, Alg.Ned.schildersgezellenbond, Alg.Ned.Timmerliedenbond, Alg.Bond van Meubelmakers, Behangers en Aanverwante Vakgenooten, Ned.R.K. Timmerliedenbond “St.Joseph”, Ned.R.K. Bouwvakarbeidersbond “St.Joseph”, Alg.Ned.Bouwarbeidersbond, Ned.R.K. Bond van houtbewerkers, Meubelmakers, Behangers en Aanverwante Vakgenooten “St. “Antonius van Padua”, Alg.Bond van Arbeiders, Werkzaam bij Straten- en Wegenbouw, Alg. Stucadoorsbond, Eindhoven.
Bijzonderheden Nadruk op de periode voor 1940
Aantal pag. 86
Illustraties Veel zwart-wit illustraties
Uitgave FNV Bouw Eindhoven, 2007
ISBN —

Goirle

In de hoek waar de klappen vallen, 80 jaren katholieke vakbeweging van textielarbeiders in Goirle

Auteur(s) P. Kolenberg (Piet).
Trefwoorden Jan van Besouw, Rerum Novarum, Textielarbeidersgilde st. Joseph, stakingen (1904, 1908, 1935), standsorganisatie, woningbouwvereniging Sint Jan Baptist, strijdliederen, bedrijfspensioenfonds, R.K. Kleding en textiel arbeidersbond St. Lambertus, Bischoppelijk Mandement, Peer van Iersel, Nol Bekkers, Harrieke Vekemans, Kees van Boxtel. Kloske van Gils.
Bijzonderheden —
Aantal pag. 101 (A5)
Illustraties Foto’s.
Uitgave Afdeling Goirle van de Industriebond FNV, 1980.
ISBN —

Helmond

80 jaar afdeling Helmond Druk en Papier

Auteur(s) H. Knapen.
Trefwoorden drukkerij, grafische sector, St. Augustinus, zetterij, typografen, Ned. R. K. Typografenbond, Ned. R. K. Grafischen Bond, Theo v.d. Heijde, André de Bruin, Jan Zeeuwen, Noud Winckens, Leo Leenaars.
Bijzonderheden Uitgegeven t.g.v. 80-jarig bestaan van het georganiseerd vakbondswerk van grafische werknemers in Helmond en omgeving. Voorzien van tal van advertenties.Lijst met sponsors. Lijst met bestuursleden
Aantal pag. 87 (A5).
Illustraties Foto’s, advertenties.
Uitgave Druk en Papier, afd. Helmond, 1984.
ISBN —

Stoere bouwvakkers, 100 jaar Helmond / Mierlo

Auteur(s) Toon Schrijver , Ad Vereijken
Trefwoorden Schildersgezellenbond “St.Lucas”, Timmerliedenbond “St.Joseph”, Kalk- en Steenbewerkers “St.Jan”, Bouwvakarbeidersbond “St. Joseph”, Houtbewerkersbond “St. Joseph”, Bond van houtbewerkers “St. Antonius van Padua”, Centralen Bond van Bouwvakarbeiders, Algemeenen Nederlandsche Bouwarbeidersbond (A.N.B.), Algemeenen Nederlandsche Stukadoorsbond, Helmond, Mierlo.
Bijzonderheden
Aantal pag. 90
Illustraties Veel ‘zwart’-wit illustraties
Uitgave FNV Bouw helmond / Mierlo, 2007
ISBN —

Tot Het Hemelsch Morgenrood, Beelden en grepen uit honderd jaar vakbeweging in Helmond 1896 – 1996

Auteur(s) Giel van Hooff, Nico Kok, Ton Thelen en Paul Hermsen.
Trefwoorden Parlementaire enquête, textiel, Willem Prinzen, R.K. Werkliedenvereeniging, staking, St. .Severus, Bossche Diocesane Textielarbeidersbond, Lambert Poell, Nederlandsche Christelijken, Textielarbeidersbond ‘Unitas’, onderwijzers, ambtenaren (ARKA), vaandelbeschrijvingen, KAB, NKV, St. Lambertus, Philips-USFA-bedrijfsbezetting (1974), St. Cristoffel, katholieke arbeidersjeugdbeweging (kajotters).
Bijzonderheden Jubileumboek. Stichting opgericht juist om jubileum te vieren.
Aantal pag. 205.
Illustraties Foto’s, w.o. kleurenfoto’s van vaandels.
Uitgave Stichting 100 jaar vakbeweging in Helmond, 1996.
ISBN 90-9010009-1

Roosendaal

Roosendaal, van Volksbond tot mondigheid, FNV Bouw, afdeling Roosendaal 1916-2006

Auteur(s) drs. Sjoerd van der Veen
Trefwoorden FNV Bouw, R.K. Bouwvakarbeidersbond ‘St.Joseph’, R.K. Houtbewerkersbond ‘ St.Antonius van Padua’, R.K. Gildenbond, R.K. Volksbond, Willem van Tiggelen , Bouwstaking 1960 en 1971, Roosendaal
Bijzonderheden Bevat register, een aantal biografische schetsen en literatuuroverzicht, ter gelegenheid van 90 jaar afdeling Roosendaal
Aantal pag. 105
Illustraties zwart wit
Uitgave FNV Bouw Roosendaal
ISBN —
Oplage: 260

Tilburg

De Handen Ineen, Geschiedenis van 100 jaar vakbeweging in Tilburg

Auteur(s) Henk van Doremalen (drs. H.J.M. van Doremalen)
Trefwoorden Uitsluiting, Bisschoppelijk Mandement, diocesaan, stands en vakorganisaties, schoen- en lederfabriek, weverijen, Rerum Novarum, Tilburgsche R. K. Weversbond, ‘De Fakkel’, stakingen, uitsluiting, Nederlandschen Christelijke Textielarbeidersbond ‘Unitas’, St. Severus, kapelaan Lambert Poell, Tilburgse RK Gildenbond, St. Dionysius, Bossche Diocesane Werkliedenbond (BDWB), Nederlandse Katholieke Grafische Bond (NKGB), St. Lamberftus, Bouwbond NVV, vrouwen, Bisschoppelijk Mandement, Katholieke Arbeiders Beweging (KAB), strijdlied, Algemene Rooms Katholieke Ambtenarenvereniging (ARKA), St. Paulus (gemeentewerklieden), St. Raphaël (spoorwegen), St. Petrus (PTT), Katholieke Organisatie voor Overheidspersoneel (KABO), St. Michael (politie), Annie van Dierenschool, katapults.
Bijzonderheden Lijst met sponsors, literatuurlijst, lijst met afkortingen, uitgebreid bronnenoverzicht. Bij gelegenheid van het verschijnen van het boek werd in het Textiel Museum, Tilburg, ook een tentoonstelling gehouden.
Aantal pag. 207.
Illustraties Rijk geïllustreerd, w.o. aantal vierkleuren afbeeldingen.
Uitgave Henk J.M. van doremalen en Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurerfgoed, 1996.
ISBN 90-74418-09-0.

Volkel

De geschiedenis van de Volkelse vakbeweging, 50 jaar Bouw- en Houtbond, afd. Volkel’; 1937 – 1987

Auteur(s) Jan van Bree
Trefwoorden Uden, kleinvee, verhouding katholieken-socialisten, bisschoppelijk mandement, St. Jozef, Odiliapeel, tweede wereldoorlog, stand- en vakorganisaties.
Bijzonderheden Jubileumuitgave, Uden, kleinvee, overzicht namen bestuurders, Odiliapeel.
Aantal pag. 77 pag.
Illustraties bescheiden.
Uitgave Feestcommissie afdeling Bouw- en Houtbond, afd. Volkel, 1987.
ISBN —